PL EN
Kwartalnik Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe objęty jest patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Kwartalnik naukowo–techniczny poświęcony zagadnieniom konstrukcji, budowy i badań taboru szynowego.
Redaktor Naczelny: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gąsowski
Bieżący numer
3/2021
 
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370