PL EN
 
 
REFERENCES (21)
1.
Coyle J., Bardi E., Langley J., Zarządzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 
2.
Dmowski A., Praktyczne aspekty zarządzania flotą w przedsiębiorstwie branży spożywczej, Eksploatacja i niezawodność nr 3/2008.
 
3.
Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku, UTK 2012.
 
4.
Gajewska T., Kryteria oceny jakości usług logistycznych, w: Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, pod red. T. Sikory, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2010.
 
5.
Gniedenko B.W., Bielajew J.K., Sołowiew A.D., Metody matematyczne w teorii niezawodności, WNT, Warszawa 1968.
 
6.
Hebda M., Janicki D., Trwałość i niezawodność samochodów w eksploatacji, WKiŁ, Warszawa 1977.
 
7.
Kuo W., Zuo M.J., Optimal reliability modeling: principles and applications. John Wiley & Sons, 2003.
 
8.
Lorenc A., Model of Container Transport System in Long Distance Freightage – Analysis and Optimalization of Supply Chain, Logistics and Transport 4(20)/2013.
 
9.
Manzini R., Regattieri A., Pham H., Ferrari E., Maintenance for Industrial Systems, Springer, 2010.
 
10.
Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2008.
 
11.
Młynarski S., Oprzędkiewicz J., Systemowe rozwiązania zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności obiektów technicznych, Problemy Eksploatacji 3/2012, 39-54.
 
12.
O’Connor P., Practical Reliability Engineering, 4th Edition. John Wiley & Sons Ltd., 2010.
 
13.
PN-EN 61703:2002 Wyrażenia matematyczne dotyczące nieuszkadzalności, gotowości, obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi.
 
14.
Rymarz J., Niewczas A., Ocena gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji w Lublinie, Czasopismo Techniczne 4- M/2012, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.
 
15.
Stajniak M., Foltyński M., Hajdul M., Krupa A., Transport i spedycja, ILiM Poznań 2007.
 
16.
Syryjczyk T., Farna P. (red.), Biała księga 2013 Kolej na działania – mapa problemów polskiego kolejnictwa, Railway Business Forum, Warszawa – Kraków 2013.
 
17.
Szkoda M., Assessment of Reliability, Availability And Maintainability of Rail Gauge Change Systems. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2014; 16 (3): 415–425 (w druku).
 
18.
Szkoda M., Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych. Rozprawa doktorska. Politechnika Krakowska, Kraków 2008.
 
19.
Szkoda M., Wskaźniki niezawodności środków transportu szynowego, Logistyka 3/2012.
 
20.
Wojciechowski Ł., Cisowski T., Grzegorczyk P, Metody zarządzania flotą samochodową w firmie, Autobusy 6/2010.
 
21.
Woropay M., Szubartowski M., Migawa K., Model oceny i kształtowania gotowości operacyjnej podsystemu utrzymania ruchu w systemie transportowym, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2003.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top