PL EN
 
 
REFERENCES (10)
1.
Karta UIC 505-1. Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. Wydanie 9 z 11. 2003r.
 
2.
Karta UIC 506. Reguły dotyczące zastosowania skrajni powiększonych GA, GB, GC. Wydanie z 01.01.1987r.
 
3.
Larose J.; Une mise en reseau progressive de services d’autoroute ferroviaire pour un developpement durable des transports de marchandises. Revue Generale des Chemins de Fer. Avril 2006.
 
4.
Schoen O.; La mise au gabarit des tunnels ferroviaires francais. Revue Generale des Chemins de Fer. Mars 2006.
 
5.
Lange S, Andre J.; Le system MODALOHR. Revue Generale des Chemins de Fer. Octobre 2004.
 
6.
Ruciński D., Adamowicz E.: Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomia Transportu Lądowego. Gdańsk nr 33, 2006.
 
7.
Technika taboru drogowo – szynowego (bimodalnego). Praca zbiorowa pod redakcją J. Madeja. Poznań 2000.
 
8.
Dylag A.: Transport intermodalny. Wolna droga nr 24 (450), 24.11.2006.
 
9.
Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001r. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela 22.06.2006.
 
10.
What the admission of Mega – Trucks would really mean for Europe. Facts and arguments. Publikacja informacyjna UIC, CER,EIM, UNIFE, ERFA. Paryż, czerwiec 2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top