PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper deals with the problems related to the behaviour of a small delivery vehicle getting across a railroad crossing with a predetermined speed. The tests were aimed at estimating the accelerations acting on the vehicle body at the moment of contact between the tire and the rail head. The use of the ADIS 16385 measurement system enabled to estimate the approach speed, the total distance traveled and the accelerations in the local and global coordinate systems. Surface irregularities affect the response of the tire, of the suspension and are transferred to the vehicle body. The paper presents the results of experimental tests of the vehicle crossing an obstacle.
 
REFERENCES (10)
1.
Analog Devices – dokumentacja techniczna układu ADIS16385.
 
2.
Bohatkiewicz J., Biernacki S., Drach M., Kozłowski D., Nowak P.: Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych. Opracowano na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Umowa nr TRD/1/2008 z dnia 05.02.2008 r. 113p.
 
3.
Broniszewska A.: Rozwoì j infrastruktury drogowej w Polsce w konteksì cie wykorzystania funduszy unijnych. Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzenie Nr.10. s. 58-68. Częstochowa 2013.
 
4.
Drózd P.: Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo–drogowych. Logistyka 4/2011, s. 190-198.
 
5.
Fotografia, strona internetowa: espedytor. wordpress.com/page/; dostęp 6.4.2018 r.
 
6.
Lozia Z., Nowakowski J.: Ocena wpływu nierówności nawierzchni drogi na skuteczność działania hamulców w ruchu prostoliniowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(40)/2001. Warszawa s. 131-156.
 
7.
Polasik J., Waluś K. J.: Analysis of force during overcoming the roadblock – the prelimenary experimental tests. Transport Problems2016, Vol. 11, issue 1, p. 113-120. DOI: 10.20858 /tp.2016.11.1.11, ISSN 1896-0596.
 
8.
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U. 2015 r. poz. 1744.
 
9.
Smoczyński P., Gill A.: Object-Oriented Identification ob. Level Cossings. Transport Means 2017 Proceedings of 21st International Scientific Conference. September 20-22, 2017. Juodkrante Lithuania. Part 1, p. 48-50. ISSN 1822-296X, i-SSN 2351-7034.
 
10.
Waluś K. J., Polasik J., Markiewicz F., Cieślik M., Adamiec J.: Badania doświadczalne cech kinematycznych ruchu pojazdu typu „bus” podczas przejazdu przez przeszkodę. Logistyka 5/2014, str:1-8.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top