PL EN
 
 
REFERENCES (17)
1.
2012/88/UE: 2012: Decyzja komisji z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei.
 
2.
Adamski D., Białoń A., Furman J., Kazimierczak A.: Problematyka odporności na zakłócenia czujników koła wykorzystywanych w urządzeniach srk, Logistyka-Nauka/6/2011, str. 6-13, Instytut Kolejnictwa, 2011 Warszawa.
 
3.
Adamski D., Białoń A., Furman J., Ortel K., Zawadka Ł.: Konsekwencje wpływu pól magnetycznych na liczniki osi, Logistyka-Nauka/3/2014, str. 29-33, Instytut Kolejnictwa, 2014 Warszawa.
 
4.
Białoń A., Adamski D., Pajka P.: Badanie kompatybilności elektromagnetycznej taboru z urządzeniami wykrywania pociągu z uwzględnieniem normy EN 50238, Problemy Kolejnictwa, z. 152, str. 51-66, Instytut Kolejnictwa, 2011 Warszawa.
 
5.
Białoń A., Dłużniewski A., John Ł.: Emisja zaburzeń radioelektrycznych generowanych przez tabor kolejowy, Problemy Kolejnictwa, z. 152, str. 51-66, Instytut Kolejnictwa, 2011 Warszawa.
 
6.
Białoń A., Furman J., Kazimierczak A., Zawadka Ł.: Dopuszczalne parametry zakłóceń dla obwodów torowych stosowanych na PKP, Logistyka-Nauka/6/2011, str. 177-186, Instytut Kolejnictwa, 2011 Warszawa.
 
7.
Białoń A., Kazimierczak A., Furman J., Zawadka Ł., Adamski D., Pajka P., Ortel K.: Określenie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym, Praca nr 4430/10. Instytut Kolejnictwa, 2011Warszawa.
 
8.
CLC/TS 50238-2: 2010: Kolejnictwo – Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągu – Część 2: Kompatybilność z obwodami torowymi.
 
9.
CLC/TS 50238-3: 2010: Kolejnictwo – Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągu – Część 3: Kompatybilność z licznikami osi.
 
10.
Czuchra W., Jakubas W., Zając W.: Zakłócenia w obwodach torowych od pól magnetycznych pojazdów trakcyjnych, Czasopismo techniczne, Elektrotechnika, z. 13, str. 31-39, Politechnika Krakowska, 2011 Kraków.
 
11.
ERA/ERTMS/033281: 2011: Interfaces between control-command and signaling trackside and other subsystems.
 
12.
ILAC-G8: 03/2009: Wytyczne dotyczące przedstawienia zgodności ze specyfikacją, Komitet ILAC ds. Akredytacji, Silverwater Australia.
 
13.
Persichini R., Febo D., Calá V., Malta C., Orlandi A.: EMC Analysis of Axle Counters in the Italian Railway Network, Vol.57. NO. 1. pages 44-51,Eurail Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions, FEB. 2015.
 
14.
PN-EN 50238: 2003: Zastosowania kolejowe - Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów.
 
15.
Zamani A., Mirabadi A.: Analysis of sensor orientation in Railway axle counters using Response Surface Methodology, SASTech, 01/2011, str. 1-7, Khavaran Higher-education Institute, 2011 Mashhad, Iran.
 
16.
Zamani A., Mirabadi A.: Optimization of sensor Orientation in Railway Wheel Detector, Using Kriging Method, Journal of Electromagnetic Analysis and Applications, 2011,3, str. 529-536, 2011.
 
17.
Zhang S., Lee W. K., Pong P.W.T.: Train Detection by Magnetic Field Measurement with Giant Magnetoresistive Sensors for High-Speed Railway, Applied Mechanics and Materials, Vols. 284-287 (2013), pages 2102-2114, Trans Tech Publications, 2013 Switzerland.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top