PL EN
Current state and perspectives of non-electrified railway transport in Poland (part 2)
 
More details
Hide details
1
Łukasiewicz – IPS „TABOR”
 
 
Publication date: 2020-12-15
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2020,4,12-25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents basic information on the current situation related to the basic elements of non-electrified railway transport, which are railway lines and traction vehicles. Data on the situation in a highly industrialized country such as the USA and in Poland are given in the first part. Then it is presented the numerical data, location concentration and a map of the location of non-electrified lines as well as general information about diesel vehicles. The next point of the article discusses the carried out and planned purchases and modernization of diesel railway vehicles. The second, following part of the article presents data on the development plans for the non-electrified rail network and describes the selected information about possible sources of financing the activities for non-electrified railway transport, such as purchases and modernization of rolling stock and networks. The following text is a continuation of the article with the same title, published in the quarterly journal Rail Vehicles No. 2/2020.
 
REFERENCES (27)
1.
https://poznan.wyborcza.pl/poz... - linie - kolejowe - w - wielkopolsce - czekaja - na - elektryfikacje.html.
 
2.
https://www.plk - sa.pl/biuro - prasowe/informacje - prasowe/szybciej - na - mazury - i - podlasie - dzieki - modernizacji - linii - korsze - elk - 3504/2010/12/.
 
3.
https://www.plk - sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Mapy/2018_11_27_linie_kolejowe_500k_LRS_SM_ WWW.pdf.
 
4.
https://www.wnp.pl/budownictwo... - plk - ponad - 100 - mln - zl - na - elektryfikacje - linii - kolejowej - rzeszow - ocice,317834.html.
 
5.
Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.. Uchwała nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
 
6.
Projekt strategii rozwoju województwa pomorskiego 2030. 31.01.2020 r.
 
7.
Regionalny program operacyjny województwa opolskiego na lata 2014 - 2020. wersja nr 3.0.
 
8.
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego do roku 2020. Olsztyn, 2005.
 
9.
Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020. Rzeszów, sierpień 2013 r.
 
10.
Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Kraków, 29 sierpnia 2019 r.
 
11.
Strategia rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. 2013.
 
12.
Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2030. Wrocław 2018.
 
13.
Strategia rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+. Toruń, 21 października 2013.
 
14.
Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014 - 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Lublin 2014.
 
15.
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
 
16.
Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2030. listopad 2019 r.
 
17.
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020. Łódź, styczeń 2006.
 
18.
Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze. Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.
 
19.
Strategia rozwoju województwa podkarpackie 2030. Projekt. Rzeszów, październik 2019 r.
 
20.
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Białystok, luty 2020 r.
 
21.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
 
22.
Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+”. Katowice, lipiec 2013.
 
23.
Strategia rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Kielce ,lipiec 2013 r.
 
24.
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Poznań, 27 stycznia 2020 roku.
 
25.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin, czerwiec 2010.
 
26.
Uchwała nr 110/2019 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
 
27.
Warmińsko - Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. Olsztyn, 18 lutego 2020 r.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top