PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the analytical determination of axle bendings with the journal dimensions of Ø120×179 mm, used in the running gear systems of freight wagons of 1XTa type and Y25 family with variants. The results of calculations of the bending arrows in the individual sectors of the axle are presented together with their assessment and comparison to the applicable criteria which were taken based on the currently applicable European regulations. Calculations of transverse vibrations frequencies acting on the wheelset axle are also presented.
 
REFERENCES (31)
1.
Sobaś M. Określenie nośności osi zestawów kołowych wagonów towarowych z czopem o wymiarach ø120? 179 mm na drodze analitycznej. Pojazdy Szynowe 3/2019.
 
2.
Sobaś M. Wytyczne do określenia nośności osi zestawów kołowych wagonów towarowych z czopem o wymiarach Ø120? 179 mm. Pojazdy Szynowe 2/2019.
 
3.
Sobaś M. Wpływ omaźnicowanych zestawów kołowych na bezpieczeństwo eksploatacyjne. Pojazdy Szynowe nr 4/2016.
 
4.
Sobaś M. Diagnostyka osi zestawów kołowych układów biegowych pojazdów trakcyjnych i tocznych. Pojazdy Szynowe nr 4/2010.
 
5.
Sobaś M. Kryteria obiektywnej oceny prognozowanej oceny stanów osi zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych. Pojazdy Szynowe nr 1/2011.
 
6.
Stasiak L. Doświadczenia determinacja charakterystyk wytrzymałości zmęczeniowej osi zestawów kołowych pojazdów szynowych. Poznań 1986.
 
7.
Tauscher H. Dauerfestigkeit von Stahl und Gusseisen. 4.neubearbeitete Auflage (VEB Fachbuchverlag Leipzig. 1982. (pol. „Wytrzymałość zmęczeniowa dla stali i żeliw. 4. przerobione wydanie (Wydawnictwo Książek Fachowych Lipsk 1982).
 
8.
Karta UIC 510-1. Wagony towarowe. Układ biegowy. Normalizacja. 9-te wydanie. 1.01.1978. 14 zmian od 1.01.80 do 1.01.97.
 
9.
Karta UIC 510-2. Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie ze zmianami od października 2002 do kwietnia 2004.
 
10.
Karta UIC 515-3. Pojazdy szynowe. Wózki – układy biegowe. Metodyka obliczeń osi zestawów kołowych.1-sze wydanie z 1.07.1994. Karta wycofana 1.08.2006.
 
11.
Karta UIC 805-70. Otwór gwintowany kanałów dla hydraulicznego ściągania i poluźniania połączeń zaciskowych. 2-gie wydanie z 1.07.1986.
 
12.
Karta UIC 811-1. Warunki techniczne na dostawę osi zestawów kołowych dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. Karta wycofana 1.08.2006.
 
13.
Raport ORE/ERRI B12 Rp.11/D Frage B136 Radsätze mit aufgesattelten Achslagern: Konstruktion, Unterhaltung, Standardisierung. Bericht Nr.11. Berechnung von Radsatzwellen für Güterwagen und Reisezugwagen. Utrecht, April.1979 (j. polski: „Zestawy kołowe z nasadzanymi maźnicami: Konstrukcja, Utrzymanie, Standaryzacja. Raport 11. Obliczenie osi zestawów kołowych wagonów towarowych i wagonów osobowych.” Utrecht, kwiecień 1979.).
 
14.
PN-EN 13103+A2:2012. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji.
 
15.
PN-EN 13103-1:2017 (E). Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki-Część 1: Zasady konstrukcji dla osi z czopami zewnętrznymi.
 
16.
PN-EN 13104+A2:2013. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych napędnych. Zasady konstrukcji.
 
17.
PN-EN 13261+A1:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
18.
PN-EN 14363:2016 E. Kolejnictwo. Badania i symulacje modelowe własności dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu. Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne.
 
19.
PN-EN 15313:2016. Kolejnictwo. Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych. Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączenie z eksploatacji.
 
20.
EN ISO 643:2003. Steels. Micrographic determination of the apparent grain size.
 
21.
PN-64/H-84027. Stal dla kolejnictwa. Gatunki.
 
22.
PN-84/H-84027/03. Stal dla kolejnictwa. Osie zestawów kołowych dla pojazdów szynowych. Gatunki.
 
23.
OW-1166/1. Tymczasowe warunki techniczne na rolowanie osi zestawów kołowych dla pojazdów trakcyjnych oraz wagonów osobowych i towarowych. Dokument przechowywany w archiwum „IPS TABOR”.
 
24.
OR-6220. Obliczenie skrajni kinematycznej zwężonej wagonu 408W na wózkach 1XTa/S. Dokument przechowywany w archiwum „IPS TABOR”.
 
25.
OR-6390. Obliczenie skrajni kinematycznej zwężonej wagonu 424V na wózkach 25TNb/2. Dokument przechowywany w archiwum „IPS TABOR”.
 
26.
Opracowanie 407Kb 0108-1. Obliczenie skrajni kinematycznej wagonu 407 Kb na wózkach 25TNb/2. Dokument przechowywany w archiwum „IPS TABOR”.
 
27.
Opracowanie 432 R 0108-1. Obliczenia skrajni kinematycznej zwężonej wagonów 432R i 433 R na wózkach 25TNb/2. Dokument przechowywany w archiwum „IPS TABOR”.
 
28.
Opracowanie 418S 0108-1. Obliczenie skrajni wagonu 418S na wózkach 25TNb/2. Dokument przechowywany w archiwum „IPS TABOR”.
 
29.
Opracowanie 418V 11603-1/N. Obliczenie skrajni kinematycznej zwężonej wagonu 418Vb na wózkach 2XTc. Dokument przechowywany w archiwum „IPS TABOR”.
 
30.
OR-8260. Wytyczne do obliczeń skrajni kinematycznej wagonów czteroosiowych na przykładzie wagonów cystern „458R” oraz wagonów pokrewnych. Wyznaczanie współczynnika pochylania i wpływu luzów ślizgów bocznych na zwężenia quasi-statyczne „z”. Dokument przechowywany w archiwum „IPS TABOR”.
 
31.
OR-8464. Obliczenia bieguna przechylania, współczynnika przechylania i niesymetrii własnej wagonu cysterny typu 456 Re przeznaczonego do transportu dwutlenku węgla w stanie ciekłym. Dokument przechowywany w archiwum „IPS TABOR”.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top