PL EN
 
 
REFERENCES (5)
1.
Mohamed I. Daoud, A. S. Abdel-Khalik, A. Elserougi, S. Ahmed, A.M. Massoud; DC Bus Control of an Advanced Flywheel Energy Storage Kinetic Traction System for Electrified Railway Industry. Industrial Electronics Society, IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE , vol., no., pp.6596,6601, 10-13 Nov. 2013.
 
2.
Younghyun Kim, Jason Koh, Qing Xie, Yanzhi Wang, Naehyuck Chang, Massoud Pedram; A scalable and flexible hybrid energy storage system design and implementation. Journal of Power Sources 255 (2014) 410e422.
 
3.
Lewandowski M., Orzyłowski M.; Zastosowanie rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do modelowania dynamiki superkondensatorów. Przegląd Elektrotechniczny 8/2014, s.13-17.
 
4.
Schupbach R. M., Balda J. C.; Comparing DC-DC Converters for Power Management in Hybrid Electric Vehicles. IEEE, 2003.
 
5.
Szeląg A.; Wpływ napięcia w sieci trakcyjnej 3 kV DC na parametry energetyczno-trakcyjne zasilanych pojazdów. Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM. 2013r.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top