PL EN
Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Pojazdów Szynowych Politechniki Poznańskiej
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
 
 
Publication date: 2005-02-02
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2005,1,11-16
 
 
REFERENCES (59)
1.
Barczak A., Gąsowski W., Wrażliwość parametryczna częstości drgań własnych modeli zawieszeń pojazdów szynowych. Materiały X Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, Wrocław 1994.
 
2.
Barczak A., Macierz tłumienia modalnego w modelowaniu układów nośnych pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe, nr 3, 1999.
 
3.
Barczak A., Wpływ tłumienia wewnętrznego konstrukcji nośnej na charakterystyki dynamiczne układu z punktowym tłumikiem wiskotycznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport. 2003, nr 56.
 
4.
Barczak A., Zastosowanie modalnych kryteriów sterowalności i obserwowalności w tworzeniu modelu dynamiki pojazdu. Pojazdy Szynowe, nr 4/2003.
 
5.
Barczak A., Zastosowanie miar obserwowalności układu do oceny wyboru wektora wielkości mierzonych w modelu pojazdu. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Maszyny Robocze i Transport, 2004, nr 57.
 
6.
Gąsowski W., Zarys badań aerodynamicznych pojazdów szynowych. Przegląd Mechaniczny, 1992, nr 19, 23−24, s. 14 i 19÷20.
 
7.
Gąsowski W., Marciniak Z., Konstrukcje oraz modele wózków i układów zawieszeń wagonów i lokomotyw przeznaczonych do jazdy z dużymi prędkościami. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1993, s. 137.
 
8.
Gąsowski W., Znaczenie badań aerodynamicznych pojazdów szynowych. Przegląd Kolejowy, 1994, nr 12, s. 7÷10.
 
9.
Gąsowski W., Marciniak Z., Sobaś J., Zawieszenia aktywne pojazdów szynowych. Problemy Kolejnictwa, 1994, nr 117.
 
10.
Gąsowski W., Osobiennosti aerodinamiceskich rescetov vysokoskorostnych poezdov. Doklad na zasedanii Akademii Transporta Rossijskoj Federacji, St. Petersburg 1996.
 
11.
Gąsowski W., Obliczanie aerodynamicznych oporów ruchu pociągów pasażerskich. Technika Transportu Szynowego, 1997, nr 7−8.
 
12.
Gąsowski W., Aerodynamika pociągu. Wyd. ITE, Radom 1998, s. 192.
 
13.
Gąsowski W., Działalność Zakładu Pojazdów Szynowych. ZNPP, Maszyny Robocze i Pojazdy, 2000, nr 50, s.51÷68.
 
14.
Gąsowski W., Piechowiak T., Matematyczny opis zjawisk zachodzących w układzie pneumatycznym hamulca pociągu. Pojazdy Szynowe. – nr 1,2004, s. 1÷14.
 
15.
Gronowicz J., Energochłonność transportu kolejowego − trakcja spalinowa. WKiŁ, Warszawa 1990.
 
16.
Gronowicz J., Kasprzak B., Tomaszewski F., Estymaty pracy silnika spalinowego lokomotyw w warunkach biegu jałowego. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1992.
 
17.
Gronowicz J., Racjonalizacja pracy urządzeń pomocniczych lokomotyw spalinowych. Materiały IX Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, grudzień 1992.
 
18.
Gronowicz J., Ekologia a drogi kolejowe. ZNPP, Budownictwo Lądowe, 1995, nr 41.
 
19.
Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1996.
 
20.
Gronowicz W., Oszczędność energii w transporcie kombinowanym. Materiały III Międzynarodowego Sympozjum Ukraińskich Inżynierów Mechaników, Lwów 1997.
 
21.
Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie szynowym − niezbędne kierunki działań. Mat. XIII Konf. Naukowej „Pojazdy Szynowe’98”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1998, nr 32.
 
22.
Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2003.
 
23.
Kadziński A., Badania niezawodności pojazdów szynowych w świetle problematyki z wybranych konferencji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Transport, 1998, z. 32, s. 103÷113.
 
24.
Kadziński A., Koncepcje planowania i optymalizacji eksploatacji pojazdów z uwzględnieniem ich niezawodności na przykładzie pojazdów szynowych. Czasopismo Techniczne, Mechanika,Z. 2-M/1991, Wyd. Politechniki Krakowskiej, s. 108÷122.
 
25.
Kadziński A., Modele systemów obsługiwania wagonów towarowych w wagonowniach. ZNPP, Maszyny Robocze i Pojazdy, 1993, nr 36, s. 79÷95.
 
26.
Kadziński A., Wielostanowe modele lokomotyw spalinowych i ich systemów eksploatacji. Materiały X Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, Wrocław 1994, s. 89÷105.
 
27.
Kadziński A., Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa systemów kolejowych pojazdów szynowych. Materiały XII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, Poznań-Rydzyna 1996, s. 132÷138.
 
28.
Kadziński A., Wykorzystanie koncepcji sieci ewaluacyjnych w modelowaniu systemów obsługowych obiektów technicznych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, kwartalnik PAN, 1991, z. 4, s. 509÷522.
 
29.
Kadziński A., Kasprzak B., Optymalizacja elementarnych systemów obsługowych obiektów technicznych metodą Powella. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, kwartalnik PAN, 1993, z. 4, s. 517÷530.
 
30.
Kadziński A., Mierzejewski E., Ilościowa analiza stanów bezpieczeństwa systemu człowiek − technika kolejowa – środowisko. ZNPP, Maszyny Robocze i Pojazdy, 1997, nr 47, s. 45÷62.
 
31.
Kadziński A., Woźniak A., Modelowanie i symulacja procesów obsługi w sekwencyjnych systemach obsługowych zakłócanych dodatkowymi fazami obsługi. Materiały I Konferencji Naukowej KONBiN’99, Zakopane−Kościelisko 1999, s. 97÷104.
 
32.
Kadziński A., Tomaszewski F., Badanie wpływu fazy diagnozowania spalinowych silników trakcyjnych na charakterystyki efektywnościowe systemów eksploatacji lokomotyw. Materiały X Konferencji Naukowej „Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów”, Bydgoszcz−Borówno 1999, cz. 1, s. 267÷275.
 
33.
Kadziński A., Gill A., Metoda badania ryzyka utraty zdrowia u ludzi w wyniku zderzeń samochodów. Problemy Eksploatacji. 2002, nr 1, s. 121÷131.
 
34.
Kadziński A., O modelach i badaniach symulacyjnych systemów kolejowych pojazdów szynowych w aspekcie ich niezawodności. Niezawodność systemów, XXX Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2002 / Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, 2002, s. 158÷170.
 
35.
Kadziński A., Klasa sześciostanowych niezawodnościowych markowskich modeli pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe / Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu. 2003, nr 1.
 
36.
Kwaśnikowski J., Modelowanie i symulacja komputerowa procesu ruchu pociągu. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1992.
 
37.
Kwaśnikowski J., Voss G., Sanftleben D., Simulation of energy saving high speed train operation. Modelling and Simulation 1995. Proc. 1995 European Simulation Multiconf., Prague 1995, s. 370÷373.
 
38.
Kwaśnikowski J., Wiarygodność danych do symulacji przejazdu pociągu. Materiały X Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, Wrocław 1994, t. 2, s. 150 ÷160.
 
39.
Nowicki J., Piechowiak T., Simulation Computations of Pneumatic Braking System of Railway vehicles. Archives of Transport, Polish Academy of Sciences, 1990, Vo1. 2, s. 99÷115.
 
40.
Nowicki J., Piechowiak T., Wykorzystanie symulacyjnych metod obliczeń procesu hamowania pociągu przy projektowaniu automatycznego hamulca elektropneumatycznego. Materiały VIII Konferencji „Pojazdy Szynowe”, Warszawa 1990, s. 205÷214,.
 
41.
Nowicki J., Badania materiałów ciernych dla hamulca tarczowego pojazdów szynowych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, kwartalnik PAN, 1990 z. 2 i 3, s. 82÷83, s.247÷264.
 
42.
Nowicki J., Piechowiak T., Modelowanie pracy pneumatycznego układu hamulca pociągu podczas hamowania. ZNPP, Maszyny Robocze i Pojazdy, 1992, nr 37, s. 99÷117.
 
43.
Nowicki J., Analityczne możliwości oceny skuteczności hamowania pociągów. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji, Wilno 1996.
 
44.
Nowicki J., Wpływ wybranych parametrów hamulca i pociągu na skuteczność hamowania. Materiały XII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, Poznań−Rydzyna 1996.
 
45.
Kaprzak B., Kwaśnikowski J., Wpływ zmieniających się warunków wykonania zadania przewozowego na zużycie energii przez pojazd trakcyjny. Materiały IX Krajowej Konferencji „Pojazdy Szynowe”, Kraków 1992, s. 421÷427.
 
46.
Kaprzak B., Dobór mocy lokomotywy elektrycznej do ruchu pasażerskiego. ZNPP, Maszyny Robocze i Pojazdy, 1994, nr 41, s. 187÷205.
 
47.
Kasprzak B., Optymalne parametry lokomotywy elektrycznej do prowadzenia pociągów pasażerskich. Materiały X Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, t. 2, s. 115÷123, Wrocław 1994.
 
48.
Kasprzak B., Dobór mocy lokomotywy elektrycznej do ruchu towarowego. Z.N.PP., seria Maszyny Robocze i Pojazdy, nr 43/1995, s.39÷46.
 
49.
Kasprzak B., Tomaszewski F., Wpływ zmniejszenia prędkości obrotowej biegu jałowego na poziom drgań i hałasu silnika 14D40, ZNPP, Maszyny Robocze i Pojazdy, 1990, nr 35, s.101÷119.
 
50.
Kasprzak B., Tomaszewski F., Badania niezawodności kolejowych silników spalinowych. ZNPP, Maszyny Robocze i Pojazdy, 1990, nr 35, s. 87÷99.
 
51.
Kasprzak B., Tomaszewski F., Badanie związków pomiędzy luzami elementów silnika a poziomami w pasmach widm sygnałów WA. X Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe” Wrocław 14÷16 września 1994, s. 124÷133.
 
52.
Kasprzak B., Historia Zakładu Pojazdów Szynowych. Maszynopis niepublikowany, 2002.
 
53.
Tomaszewski F., Cempel C., An Attempt to Diagnose a Locomotive Combustion Engine by Utilizing Vibroacoustic Processes. Archives of Transport, 1991, Vol. 3, nr 1, s. 373÷287.
 
54.
Tomaszewski F., Badanie związków pomiędzy luzami elementów silnika a wybranymi estymatami sygnału WA. Konferencja Naukowa nt.: Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów ‘94. Bydgoszcz 5−8.09.94, s. 337÷343.
 
55.
Tomaszewski F., Wyznaczanie stanów niezawodnościowych silnika spalinowego przy znanym wektorze sygnału diagnostycznego. I Kongres Diagnostyki Technicznej KDT’96, Gdańsk 17÷20 września 1996, s. 295÷300.
 
56.
Tomaszewski F., Możliwości prognozowania stanu technicznego silnika spalinowego lokomotywy. XII Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe’96”, Rydzyna 21−24 października 1996, s. 287÷292.
 
57.
Tomaszewski F., Wybrane zagadnienia oceny poziomu hałasu spalinowych pojazdów szynowych. Międzynarodowa Konferencja nt.: Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Pojazdach, Kraków, 29−30.11.1999, s. 247÷256.
 
58.
Tomaszewski F., Szacowanie wartości granicznej drganiowego symptomu diagnostycznego. XV Konferencja Naukowo-Techniczna Pojazdy Szynowe 2002 nt.: Nowe wyzwania i technologie dla logistyki. Szklarska Poręba 4–7 września 2002. Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Seria Konferencje nr 26. Tom II, str. 315÷324.
 
59.
Czechyra B., Szymański G., Tomaszewski F., Ocena luzu zaworów silnika spalinowego w oparciu o parametry drgań – założenia metodyczne. Silniki Spalinowe, Nr 1/2004 (118), str. 51÷59.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top