PL EN
 
 
REFERENCES (14)
1.
Bernatt J., Gawron S., Król E.: Nowoczesne silniki z magnesami trwałymi do zastosowań trakcyjnych, IX Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesna Trakcja Elektryczna”, Gdańsk (2009).
 
2.
Bianchi N., Bolognani S., Chalmers B. J.: Salient-Rotor PM Synchronous Motors for an Extended Flux-Weakening Operation Range, IEEE Transactions On Industry Applications, Vol. 36, No. 4, (2000), 1118-1125.
 
3.
Bose B. K.: Modern Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall PTR (2002).
 
4.
de Pablo S., Rey A. B., Herrero L. C., Ruiz J. M.: A simpler and faster method for SVM implementation, European Conference on Power Electronics and Applications (2007), 1-9.
 
5.
Jarzębowicz L.: Estimation of interior-permanent-magnetsynchronous-motor rotor position by analysis of phasecurrent derivatives, Electromotion (2010), Vol. 17, 15-22.
 
6.
Jarzębowicz L.: Odtwarzanie położenia kątowego wirnika w silniku synchronicznym z magnesami trwałymi zagłębionymi w wirniku poprzez analizę pochodnych prądów fazowych, Przegląd Elektrotechniczny (4/2011), 264-269.
 
7.
Jarzębowicz L.: Sterowanie trakcyjnym silnikiem synchronicznym z magnesami zagłębionymi w wirniku bez pomiaru wielkości mechanicznych, Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska (2010).
 
8.
Kamonciak A.: Badania symulacyjne i eksperymentalne trakcyjnego układu napędowego z silnikiem IPM, Zastosowanie komputerów w nauce i technice, Zeszyty naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska (2004), nr 20, 97-102.
 
9.
Ogasawara S., Matsuzawa T., Akagi H.: A Position-Sensorless IPM Motor Drive System Using a Position Estimation Based on Magnetic Saliency, Electrical Engineering in Japan, Vol. 131, No. 2 (1999), 68-79.
 
10.
Pochanke A.: Silniki bezzestykowe wzbudzane magnesem trwałym w zastosowaniu do napędu pojazdów szynowych, Technika Transportu Szynowego (2008), nr 5-6, 22-25.
 
11.
Schrödl M.; Simetzberger C.: Sensorless control of PM synchronous motors using a predictive current controller with integrated INFORM and EMF evaluation, Power Electronics and Motion Control Conference (2008), 2275-2282.
 
12.
Tursini M., Petrella R., Parasiliti F.: Sensorless Control of an IPM Synchronous Motor for City-Scooter Applications, Industry Applications Conference, 2003. 38th IAS Annual Meeting. Conference Record of the. Volume 3, (2003), 1472-1479.
 
13.
Wang Ch., Xu L.: A Novel Approach for Sensorless Control of PM Machines Down to Zero Speed Without Signal Injection or Special PWM Technique, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 19, Issue 6 (2004), 1601-1607.
 
14.
Zawirski K.: Sterowanie silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych, Wyd. Politechniki Poznańskiej (2005).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top