PL EN
 
ABSTRACT
The article presents the problem of wheelsets with axle-boxes on the operating safety. Special attention is paid to the use of old-useful parts, as axles, bearings, axle - boxes, tyred wheels, monobloc wheels. From the existing operational practice it appears that the old-useful parts are often used in the operating rolling stock. These parts can come from the scraped wagons and as selected are used in the repairs of freight wagons. This article is taken on the position if qualifying all the elements of wheelset with axle-boxes is justified.
 
REFERENCES (21)
1.
Sobaś M.: Warunki wprowadzenia do eksploatacji używanych osi pojazdów szynowych trakcyjnych oraz tocznych. Pojazdy Szynowe nr 1/2012.
 
2.
Völkening W.: Radsatz-Rollenlager. Ein Beitrag zum Stand der Technik. FAG. Kugelfischer Georg Schäfer &Co. Schweinfurt. Publikation Nr. 07 130.
 
3.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojaz-dów. 10-te wydanie z maja 2006.
 
4.
Karta UIC 510-1: Wagony towarowe. Układ biego-wy. Normalizacja. 9-te wydanie ze stycznia 1999.
 
5.
Karta UIC 510-2: Pojazdy doczepne. Warunki do stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie z października 2002 oraz kwietnia 2004.
 
6.
Karta UIC 510-5: Dopuszczenie kół monoblokowych-zastosowany dokument EN 13979-1.2-gie wydanie z maja 2007.
 
7.
Karta UIC 813: Warunki techniczne na dostawę zestawów kołowych dla taboru trakcyjnego i wagonów. Tolerancje i montaż.
 
8.
Karta UIC 832: Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. 3-cie wydanie, styczeń 2004.
 
9.
Karta UIC 893: Warunki techniczne dla dostawy blach na płyty prowadnicowe ze stali manganowej .2-gie wydanie, czerwiec 2004.
 
10.
PN-EN 12081+A1:2011: Kolejnictwo. Maźnice. Smary.
 
11.
PN-EN 13103+A2:2012: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji.
 
12.
PN-EN 13104+A2:2013: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych napędnych. Zasady konstrukcji.
 
13.
PN-EN 13260+A1: 2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe Wymagania dotyczące wyrobu.
 
14.
PN-EN 13261+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
15.
PN-EN 13262+A2:2011:Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
16.
PN-EN 13715+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zewnętrzne zarysy wieńców kół.
 
17.
PN-EN 13979-1+A2:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła monoblokowe. Procedura dopuszczenia. Część 1: Koła kute i walcowane.
 
18.
PN-EN 15313:2016: Kolejnictwo. Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych. Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji.
 
19.
PN-72/C-96134: Przetwory naftowe. Smary plastyczne ŁT ogólnego stosowania do łożysk tocznych.
 
20.
BN-71/1131-07: Łożyska toczne. Łożyska walcowe do osi zestawów kołowych.
 
21.
SKF. Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk. Publikacja 4100 PL.1994.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top