PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Zgłoszenie patentowe: Sposób połączenia kolejowego wózka czołowego z ramą naczepy drogowej.
 
2.
De Iorio, Antonio & others: Fast connection system of decomposable structures of freight train for bi-modal transport; Journal of Rail and Rapid Transit 2012.
 
3.
Madej J., Medwid M.: Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu rozwojowego NR 10-0065-10 pt: System transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w kombinowanym ruchu kolejowo-drogowym. Poznań 2013. Archiwum IPS „Tabor”.
 
4.
Madej J., Medwid M., Cichy R., Jakuszko W., Nowaczyk T.: Modułowy system transportu naczep siodłowych na wózkach kolejowych w ruchu kombinowanym kolejowo-drogowym. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe 2012” – Poznań.
 
5.
Nowaczyk T.: Wybrane charakterystyki transportu intermodalnego (szynowo-drogowego). Praca magisterska NR TRM/ S-11/2009.
 
6.
Medwid M., Cichy R., Nowaczyk T.: Model strukturalny systemu transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w ruchu kombinowanym kolejowo-drogowym. Pojazdy Szynowe nr 2/2011. Wydawnictwo IPS „Tabor” Poznań.
 
7.
Nowaczyk T., Medwid M., Jakuszko W.: Technologia przeładunku poziomego na przykładzie modułowego systemu transportu kombinowanego. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „QSET 2013” – Niepołomice.
 
8.
Tomaszewski F., Medwid M., Nowaczyk T. Czerwiński J.: Cechy charakterystyczne modułowego systemu transportu naczep drogowych w ruchu kolejowym w odniesieniu do znanych systemów transportowych w ruchu intermodalnych kolejowo-drogowych. Materiały konferencyjne XI Konferencji naukowej Pojazdy Szynowe. Wrocław 2014.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top