PL EN
Measurement consistency in theory and practical application
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
 
 
Publication date: 2017-02-02
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2017,1,53-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the issue of measurement consistency Maintaining the rules of measurement consistency is a condition to obtain the reliable results of measurements. In the first part of the article the general rules described in the standards and other documents are presented. The second part shows the practical application of the rules of measurement consistency in the Laboratory of Rail Vehicles Tests. The article is an extension of the subjects raised in the article "Metrology - basic institutions, legal standards and rules of operation."
 
REFERENCES (12)
1.
Norma PN-EN ISO-IEC 17025:2005+Ap1:2007. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 
2.
Norma PN-EN ISO/IEC 10012:2004. Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.
 
3.
DA-06. Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. PCA, Warszawa 2011.
 
4.
DAP-04. Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe. PCA, Warszawa 2012.
 
5.
DAB-07. Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe. PCA, Warszawa 2012.
 
6.
EA-4/02 M. Wyznaczanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. Wrzesień 2013.
 
7.
PKN-ISO/IEC Guide 99:2010. Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne terminy z nimi związane (VIM).
 
8.
Wyrażanie niepewności pomiarów. Przewodnik, GUM, Warszawa 1999.
 
9.
ILAC-P10:01/2013. Polityka ILAC dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów.
 
10.
ILAC-G24/2007. Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.
 
11.
PN-EN ISO 9001, Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
 
12.
Makowski R., Frączek J.: Metrologia – podstawowe instytucje, normy prawne i zasady działania. Pojazdy Szynowe nr 01/2015. Wydawnictwo IPS „TABOR” Poznań.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top