PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the process of modeling the phenomenon of noise propagation generated during the passage of a railway vehicle as a function of distance from the sound source and of octave frequencies. The conducted experimental studies served as the basis for the development of sound propagation models. Acoustic measurements were carried out in the area of the railway line whose track was elevated on a track foundation. Then a model was developed that most faithfully reproduces the analyzed phenomenon in real conditions.
 
REFERENCES (11)
1.
Orczyk M.: Analiza i ocena wpływu natężenia ruchu drogowego na poziom hałasu w otoczeniu autostrady A2 na odcinku Komorniki - Krzesiny. Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2007.
 
2.
Komorski P.: Opracowanie modelu sygnatury akustycznej wybranego miejskiego pojazdu szynowego w teście pass-by. Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2019.
 
3.
Pabis S.: Metodologia i metody nauk empirycznych. PWN, Warszawa 1985.
 
4.
Komorski P., Nowakowski T., Szymański G.: The comparison analysis of sound level emitted by various tram bogies under normal operating conditions. ICSV24, London 2017.
 
5.
Seber G.A.F.: Linear Regression Analisis. John Wiley & Sons, New York 1977.
 
6.
Kudrycka I.: Problemy i metody modelowania ekonometrycznego. PWN, Warszawa 1984.
 
7.
Bitner A.: Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości. Akademia Rolnicza w Krakowie. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 6(4) 2007, 59-66.
 
8.
Gładysz A.: Modelowanie ekonometryczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocłwskiej. Wrocław 2007. Wyd. II.
 
9.
Thron T., Hecht M.: The sonRAIL emission model for railway noise in Switzerland. Acta Acustica United with Acustica, nr 96(5), 2010, p. 873–883, DOI: 10.3813/AAA.918346.
 
10.
Thompson D.J.: Railway Noise and Vibration: Mechanisms, Modelling and Means of Control. ed. 1st, Elsevier, Southampton 2008, ISBN: 9780080914435.
 
11.
Staniszyn A.: Przystępny kurs statystyki. Modele liniowe i nieliniowe. Tom 2. StatSoft, Kraków 2007, ISBN: 978-83-88724-30-5.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top