PL EN
 
 
REFERENCES (5)
1.
G a r d a s J., Kr u g i o ł k a J., M a r c i n i a k Z., G r e k Z., K o z ł o w s k i W., Konstrukcja zmodernizowanej spalinowej lokomotywy manewrowej serii SM42-2000, Materiały XII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, Poznań–Rydzyna 21–24 października 1996.
 
2.
A n t k o w i a k T., S o b a ś M., Opis techniczny wózka 1LNb, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Poznań październik 2009.
 
3.
K r u ś M., Obliczenia wytrzymałości wózka 1LNb, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Poznań październik 2009.
 
4.
A n t k o w i a k T., S o b a ś M., Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru wózka typu 1LNb dla lokomotywy SM42 w wersji dwuagregatowej, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Poznań październik 2009.
 
5.
G r z e c h o w i a k R., S o b a ś M., Analiza przejezdności modernizowanej lokomotywy SM42 (6 DK) w wersji dwuagregatowej (2×400 kW) przez łuk o minimalnym promieniu, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Poznań październik 2009.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top