PL EN
 
ABSTRACT
The article presents an universal rail-road tractor of the third generation made on the basis of tractor CLAAS ARION 620. The structure of the tractor construction, technical and operating parameters as well as the installed devices giving it the features of multi-purpose vehicle intended for riding along the wheel road and railway tracks of normal gauge 1435 mm and wide tracks of 1520 mm are also presented.
 
REFERENCES (5)
1.
Z. Marciniak, M. Medwid; Pojazdy szynowo-drogowe. Wydawnictwo IPS TABOR Poznań 1999.
 
2.
M. Medwid; Hybrydowe pojazdy kolejowo-drogowe zaprojektowane i wytwarzane w Polsce. Technika Transportu Szynowego Nr 7-8/2005.
 
3.
M. Medwid, R. Cichy; Ciągnik szynowo-drogowy o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej na działanie sił wzdłużnych. Pojazdy Szynowe nr 1/2010.
 
4.
W. Stawecki; Ocena możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania pojazdów szynowych na środowisko naturalne. Rozprawa doktorska – maszynopis. Poznań 2010.
 
5.
K. Bryk, K. Łukaszewski, M. Medwid; Analiza symulacyjna wytrzymałości elementów układów pociągowo-zderznego ciągnika szynowo-drogowego CLAAS ARION 620. OR-10741. Archiwum IPS TABOR.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top