PL EN
 
 
REFERENCES (3)
1.
Z e n g J., Gu a n Q., H., Study on flange climb derailment criteria of a railway wheelset, Vehicle System Dynamics, 2008, Vol. 46, No. 3, s. 239-251.
 
2.
Ma d e j J., Me d w i d M., Me r k i s z J., S t a w e c k i W., Zestaw kół biegowych z obcymi obrzeżami rolkowymi, Zgłoszenie patentowe.
 
3.
Ma d e j J., Me d w i d M., Me r k i s z J., S t a w e c k i W., Zestaw kół biegowych z obcymi obrzeżami rolkowymi dla systemu przestawczego o zmiennej szerokości toru kolejowego 1435-1520, Zgłoszenie patentowe.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top