PL EN
Ocena poziomu hałasu generowanego podczas faz ruchu wybranych typów tramwajów
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
 
2
Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”
 
 
Publication date: 2009-04-02
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2009,2,44-48
 
 
REFERENCES (14)
1.
Kokowski P.: Mapa akustyczna hałasu tramwajowego. W: Materiały Problem hałasu w mieście. Hałas w mieście – doświadczenia i wyzwania, Poznań 16-17.10.2008, s. 163÷173.
 
2.
Komunikacja Miejska Szczecin. Komunikat internetowy www.mkm.szczecin.pl, lipiec 2008.
 
3.
Kucharski R J.: Zagrożenie hałasem komunikacyjnym w Polsce. Ekopartner, 1999, nr 5, s. 20÷22.
 
4.
Kucharski R J., Chyla A., Koszarny Z., Kraszewski M., Szymański Z., Sakowska P., Taras A.: Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ. Wyd. Biblioteki Monitoringu Środowiska, Warszawa 2002.
 
5.
Norma PN-EN ISO 3381:2005 Kolejnictwo – Akustyka – pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych.
 
6.
Norma PN-EN ISO 3095:2005 Kolejnictwo – Akustyka – pomiar hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe.
 
7.
Raczyński J.: Miejski transport szynowy w Unii Europejskiej. Transport Miejski i Regionalny, 2005, nr 6, s. 2÷9.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku, w sprawie Warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz. U nr 230, poz. 2300 i 2301.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku, w sprawie Dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dz. U. Nr 120, poz. 826.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 roku, w sprawie Wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. Dz. U. nr 192, poz. 1392.
 
11.
Sadowski J.: Podstawy akustyki urbanistycznej. Wyd. Arkady, Warszawa, 1982.
 
12.
Tomaszewski F., Orczyk M.: Ocena poziomu hałasu wewnętrznego tramwajów na podstawie badań. Pojazdy Szynowe, 2007 nr 4, s. 1÷7.
 
13.
Transport szynowy. Komunikat internetowy www.transportszynowy.pl, czerwiec 2008.
 
14.
Tramwaje w Polsce. Komunikat internetowy www.mlyniec.gda.pl, czerwiec 2008.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top