PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Ka r t a UIC 5 6 0 Drzwi, pomosty wejściowe, okna, stopnie, uchwyty i poręcze wagonów osobowych i wagonów bagażowych.
 
2.
K a r t a U I C 5 6 4 - 2 Przepisy o zapobieganiu przeciw pożarowym i zwalczaniu ognia w pojazdach szynowych do komunikacji międzynarodowej, w których przewozi się pasażerów lub przyłączanych wagonach typu pasażerskiego.
 
3.
Ka r ta UIC 5 6 6 Obciążenia pudeł wagonów pasażerskich i ich części dobudowanych.
 
4.
P N - E N 1 3 6 3 - 1 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne.
 
5.
P N - EN 1 6 3 4 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych żaluzjowych i otwieranych okien oraz elementów budowlanych – cześć 1. Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieranych drzwi.
 
6.
P N - K- 8 8 2 0 8 Wagony osobowe. Drzwi czołowe rozsuwane. Wymagania i metody badań.
 
7.
O R - 9 6 5 1 Sprawozdanie z analizy wytrzymałości drzwi czołowych rozsuwanych.
 
8.
O R - 9 6 5 5 Sprawozdanie z analizy termicznej w strukturze drzwi czołowych rozsuwanych.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top