PL EN
 
 
REFERENCES (19)
1.
Müller R.: Aktuelle Probleme der Berührgeometrie Rad/Schiene. ZEVrail Glasers Annalen 127 Nr.10.2003.
 
2.
Ritscher U.: Entgleisungssicherheit: Untersuchungen im Weichenbereich. Eisenbahn-ingenieur 01.2008.
 
3.
PN-EN 13103+A2:2012: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki . Osie zestawów kołowych .Zasady konstrukcji.
 
4.
PN-EN 13104+A2:2012: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych napędnych. Zasady konstrukcji.
 
5.
PN-EN 13260+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
6.
PN-EN 13261+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
7.
PN-EN 13262+A2:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
8.
PN-EN 13715+A1:2011:Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zarysy zewnętrzne wieńców kół.
 
9.
PN-EN 14363:2007: Badania właściwości dynamicznych przed dopuszczeniem pojazdów szynowych. Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne.
 
10.
PN-EN 15313:2010: Kolejnictwo. Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych. Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji.
 
11.
Karta UIC 510-2: Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie z października 2002 do kwietnia 2004.
 
12.
Raport ORE/ERRI : Frage C70/RE/D. Gegenseitigzulässige Abnutzungsprofile von Radreifen und Weichenanlagen. Umfragebericht. Utrecht, czerwiec 1964.
 
13.
Raport ORE/ERRI: Frage C70/RP1/D. Gegenseitigzulässige Abnutzungsprofile von Radreifen und Weichenanlagen. Utrecht, kwiecień 1969.
 
14.
Raport ORE/ERRI :Question ORE B12.Standarisation des wagons. Standarisation des bogies du genre Y25a essieux orientables. Utrecht, kwiecień 1992.
 
15.
Instrukcja pomiarów geometrycznych zestawów kołowych trakcyjnych PKP .Warszawa. Mt 11. Dyrekcja Generalna PKP 1995.
 
16.
Przepisy D1. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na linach kolejowych. Załącznik do Uchwały nr 155 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 czerwca 2002. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa 2002.
 
17.
Przepisy CR TSI WAG „Wagony towarowe. Przyjęte decyzją Komisji Europejskiej 2006/86/2009/107. Nowa wersja 2012.
 
18.
Przepisy TSI . DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor-lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych”.
 
19.
Przepisy DB: Eisenbahn-Bau und Betriebsverordnung (EBO). Ważne od 28.05.1967.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top