PL EN
 
 
REFERENCES (11)
1.
Anuszczyk J., Bartosik m., Wiak S.: Strategiczne problemy rozwojowe transportu kolejowego w Polsce 2012. Materiały XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2012, Zakopane, 18 – 20 października 2012.
 
2.
Praca zbiorowa (pod red. J. Kisilowskiego): Raport o stanie transportu w Polsce i prognozy rozwoju do 2030 roku. Rada Ekspertów ds. Strategii Transportowych XXIV Kongresu Techników Polskich. Materiały XXIV KTP, Łódź, 24-25.05.2011.
 
3.
The World Bank. Report Nr. 59715-PL. Polska. Dokument dotyczący polityki transportowej. W kierunku zrównoważonego rozwoju transportu lądowego. Luty 2011.
 
4.
Solska J.: Na co poszło 300 miliardów? POLITYKA nr 29 (2867), 18-24.07.2012, s. 22.
 
5.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (wniosek) W sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. KOM(2011) 650 wersja ostateczna, 2011/0294 (COD). Bruksela, dnia 19.10.2011.
 
6.
Uchwała Nr 276/2008 Rady Ministrów z 19.12.2008 r. w sprawie ponadregionalnej strategii Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce.
 
7.
Międzyresortowy Zespół ds. Kolei Dużych Prędkości: Strategia ponadregionalna stanowiąca załącznik do uchwały [6]: „Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce”, Warszawa, 2008.
 
8.
Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 r. Warszawa, 2008.
 
9.
Dokument implementacyjny porządkujący do 2015 r. wdrażanie „Master Planu dla Transportu Kolejowego w Polsce”, Warszawa, 2008.
 
10.
Smołkowska U.: Inwestycje i programy wieloletnie. BSiE, Inf. nr 1165, (IP-108G).
 
11.
CTS CETRANS. Folder informacyjny. Dostęp na serwerze ftp jak w przypisie 1, str. 1.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top