PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the first part of the article published in Rail Vehicles No. 2/2020, selected results of simulation tests of the strength of the front part of the supporting structure of the CLAAS ARION 610 tractor were presented. That part was mostly focused on the strength analysis of the front axle bracket, which is the basic factory supporting element of the front part of the tractor. The second part of the article presents the results of strength tests of the tractor's rear support structure, where all the elementary components of the additional tractor equipment were made in the Łukasiewicz Research Network - IPS “TABOR”, load-bearing frame, a buffer beam and a drawbar. The buffer beam and the drawbar are also accessories of the front supporting structure and they are subjected to the same load conditions with horizontal forces as in the rear pull-buffer system. The first part of the article was published in the previous issue of the Rail Vehicles quarterly journal.
 
REFERENCES (8)
1.
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
 
2.
PN-EN 15551 Kolejnictwo. Zderzaki.
 
3.
Medwid M., Daszkiewicz P., Czerwiński J., Jakuszko W. – Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”, Kazimierczak E.- CLAAS Polska: Ciągnik szynowo-drogowy z napędem spalinowoelektrycznym. Pojazdy Szynowe, 2019, nr 3.
 
4.
Medwid M., Jakuszko W., Kazimierczak E.: Cechy konstrukcyjne ciągnika bazowego wybranego do adaptacji na pojazd szynowo-drogowy nowej generacji. Pojazdy Szynowe, 2017, nr 3.
 
5.
Medwid M., Stawecki W., Czerwiński J., Jakuszko W., Kazimierczak E.: Modelowanie struktury manewrowego ciągnika szynowo-drogowego CLAAS ARION 620. Pojazdy Szynowe, 2017, nr 2.
 
6.
Bryk K., Łukaszewski K., Medwid M.: Symulacyjne badania bezpieczeństwa ruchu ciągnika szynowodrogowego CLAAS ARION 620. Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT XXI WIEKU. Arłamów, 30.08. ÷ 02.09.2016.
 
7.
Medwid M.: Hybrydowe pojazdy kolejowo-drogowe zaprojektowane i wytwarzane w Polsce. Technika Transportu Szynowego, 2005, nr 7-8.
 
8.
Medwid M., Stawecki W., Czerwiński J., Jakuszko W.: Wielozadaniowy ciągnik szynowo-drogowy nowej generacji. Pojazdy Szynowe, 2016, nr 3.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top