PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
C hudz ki ew i c z A., Elementy diagnostyki pojazdów szynowych, ITE, Radom-Warszawa 2002.
 
2.
C hudz i k i e w i cz A, Modelling of wheel and rail wear, Archives Of Transport, Vol.13, issue 2, 2001, ITE, Radom 2001.
 
3.
C hudz i k i e w i cz A., Dr oź dz i e l J., Sow i ń s k i B., The influence of wheel and rail rolling surfaces wear on railway vehicle dynamics. Proc. of CSME.
 
4.
Forum - 2004, The University of Western Ontario, 1 - 4 lipca 2004, 945 - 954.[4] E r s k i n e A., Structural Crashworthiness Literature Search. http://www.rssb.co.uk/pdf/repo... T119%20Literature%20review%20of%20rail%20vehicle%20structural%20crashworthiness.pdf.
 
5.
Karta UIC 566 OR Obciążenia pudel wagonów pasażerskich i części dobudowanych.
 
6.
M e l n i k R., Symulacyjna ocena wymagań dotyczących bezpieczeństwa pojazdów szynowych zgodnie z normą PN-EN 15227, praca magisterska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2009.
 
7.
Norma PN-EN 12663 Wymagania konstrukcyjno- wytrzymalościowe pudel kolejowych pojazdów szynowych.
 
8.
Norma PN-EN 15227 Wymagania zderzeniowe dlapudel pojazdów szynowych.
 
9.
O p a l a M., Symulacyjna metoda oceny bezpieczeństwa ruchu wagonów towarowych o zwiększonej sile nacisku na oś, praca doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2006.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top