PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
AVL Regulations&Standards, Current and Future Exhaust Emission Legislation AVL. Graz 2006.
 
2.
Dreisbach R.: Emission reduction technology – synergies between non-road engines. 3rd AVL International Commercial Powertrain Conference, Graz 2005.
 
3.
Leverton T.: A strategic response to the market and legislation challenges in the construction equipment industry over the next decade. 3rd AVL International Commercial Powertrain Conference, Graz 2005.
 
4.
MULTITRUK, transport szynowo-drogowy. Opracowanie Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu.
 
5.
Majewski W. A.: Future emission legislation for heavy-duty diesel legislation. 3rd AVL International Commercial Powertrain Conference, Graz 2005.
 
6.
Marciniak Z., Medwid M.: Pojazdy szynowodrogowe. Wydawnictwo Ośrodka Badawczo–Rozwojowego Pojazdów Szynowych w Poznaniu, 1999.
 
7.
Pielecha I., Pielecha J.: Tendencje w przepisach dotyczących emisji związków toksycznych przez silniki spalinowe pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe nr 1/2005.
 
8.
www.dieselnet.com.
 
9.
www.flickr.com.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top