PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents current regulations relating to track maintenance and their impact on running safety and dynamic properties of freight wagons. Selected issues related to the above mentioned problems are examined in national and foreign regulations (UIC cards and PN-EN European standards). The track parameters required by particular regulations are compared to each other. The problems of track maintenance become particularly significant in the case of the railway infrastructure separated in its organizational terms from the structure of individual railway management boards.
 
REFERENCES (18)
1.
Sobaś M.: Zawieszenia i układy biegowe wagonów towarowych. Wydawca Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. Poznań 2014.
 
2.
Karta UIC 432. Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. 12-te wydanie, 10.2008.
 
3.
Karta UIC 505-1. Pojazdy kolejowe. Skrajnie pojazdów. 10-te wydanie, 05.2006.
 
4.
Karta UIC 505-5. Historia powstania, uzasadnienia i komentarze do opracowania i rozwoju kart UIC 505 i 506 z tematem skrajni kinematycznej. 3-cie wydanie, 08.2010.
 
5.
Karta UIC 510-1. Wagony towarowe. Układ biegowy-Normalizacja. 9-te wydanie, z dnia 1.01.1978.
 
6.
Karta UIC 510-2. Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie, październik 2002, kwiecień 2004.
 
7.
Karta UIC 530-2. Wagony towarowe. Bezpieczeństwo jazdy. 7-dme wydanie, 11.2011.
 
8.
Karta UIC 518. Badania ruchowe i dopuszczeniowe pojazdów szynowych. Bezpieczeństwo jazdy. Obciążenie toru i własności dynamiczne.
 
9.
Karta UIC 519. Metoda określenia stożkowatości ekwiwalentnej. 1-sze wydanie, 12.2004.
 
10.
Karta UIC 700. Klasyfikacja linii kolejowych. Przynależne granice obciążenia wagonów towarowych, 10-te wydanie 11.2004.
 
11.
Karta UIC 710. Poszerzenie torów na łukach. 3-cie wydanie, 10.2004.
 
12.
PN-EN 13848-1:2008. Kolejnictwo. Tor-Jakość geometryczna toru. Część 1: Charakterystyka geometrii toru.
 
13.
PN-EN 13848-5:2017. Kolejnictwo. Tor. Jakość geometryczna toru. Część 5: Poziomy jakości geometrycznej. Szlaki, rozjazdy i skrzyżowania.
 
14.
PN-EN 14363:2016. Kolejnictwo. Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu. Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne.
 
15.
PN-EN 15302+A1:2011 Kolejnictwo. Metoda określenia stożkowatości ekwiwalentnej.
 
16.
Raport ORE/ERRI Frage B55 Rp.8. Sicherheit gegen Entgleisen von Güterwagen in Gleisverwindungen. Utrecht, April 1983 (pol. „Bezpieczeństwo przed wykolejeniem wagonów towarowych podczas jazdy przez tory wichrowate.” Utrecht, kwiecień 1983.
 
17.
Przepisy D1. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni kolejowych. Załącznik do uchwały nr 155 zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 6 czerwca 2002.
 
18.
Przepisy EBO. Eisenbahn-Bau und Betriebsordnung (EBO) vom 8. Mai. Gültig vom 28 Mai 1967.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top