PL EN
 
 
REFERENCES (11)
1.
Białoń A. – "Opracowanie dopuszczalnych parametrów zakłóceń dla urządzeń srk, łączności i pojazdów trakcyjnych". Temat CNTK 6915/23 1999,.
 
2.
Le Roux W., Steyn B.M – "Simulation studies of 50Hz locomotive impedance and DC substation interference sources". – Computers in Railways IX., WIT Press, 2004.
 
3.
Mellitt B., Taufiq J.A., Xiaoping J.: "Input impedance of chopper equipment and its significance in low-frequency track circuits". IEE PROC., Vol.136, Pt. B, No. 1, JANUARY 1989,.
 
4.
Papers presented at IRSE International Forum – Traction/Signalling Compatibility. April 24,1997 London.
 
5.
Skarpetowski G., Zając W. - Symulacja odcinka linii kolejowej o złożonym obciążeniu konwencjonalnoprzekształtnikowym. MET2007.
 
6.
Szeląg A. - "Zagadnienia wpływu parametrów i rozwiązań elementów obwodów podstacja-sieć trakcyjna-pojazd na problemy kompatybilności w systemie trakcji elektrycznej". MET’2007, Warszawa.
 
7.
Szeląg A.: "Zagadnienia analizy i projektowania systemu trakcji elektrycznej prądu stałego z zastosowaniem technik modelowania i symulacji". Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 
8.
Szeląg A., Steczek M. - "Symulacyjna metoda analizy wpływu typu filtru pojazdu z napędem impulsowym i filtrów podstacji na harmoniczne prądu". MET’2007.
 
9.
Szeląg A., Steczek M. – 3 kV DC system: converter-driven vehicle – signalling circuit compatibility. Criteria and analysis. Electromotion 17 (2010), 70-78.
 
10.
Zając W., Szeląg A.,: "Harmonic distortion caused by suburban and underground rolling stock with D.C. motors". CIEP 96, Cuernavaca, Mexico October 14-17,.
 
11.
Zając W.(kier.): "Stosowanie tyrystorów w trakcji elektrycznej. Środki przeciwzakłóceniowe". Sprawozdanie z prac tematu 0.5.09. CPBP 02.19., 1986 - 1990.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top