PL EN
 
 
REFERENCES (13)
1.
Dobrzański L., Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. WNT; Warszawa 2006.
 
2.
Frost & Sullivan, Zmniejszenie zużycia paliwa bodźcem do zastosowania lekkich materiałów w przemyśle motoryzacyjnym. www.frost.com (dostęp 22.09.2011).
 
3.
Herres N., Auswahl von Werkstoffen für den Leichtbau. Innovationstagung HSR Repperswill; Juni 2008.
 
4.
Klein B., Leichtbau-Konstruktion. 8 Aufl. Vieweg + Teubner; Wiesbaden 2009.
 
5.
Mayes S.J., Micromechanics Based Failure Analysis of Composite Structural Laminates; Naval Surface Warfare Center; Carderock Division 1999.
 
6.
Marciniak Z., Pielecha I., Pielecha J.; Przegląd i wymagania dla lekkich materiałów konstrukcyjnych o minimalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne, OR-10174. Praca niepublikowana IPS „Tabor” w Poznaniu, 05.2012.
 
7.
Mazumdar S.K., Composites Manufacturing, Materials, Product and Process Engineering; CRC Press 2002.
 
8.
Merkisz J., Fuć P., Możliwości recyklingu samochodowych reaktorów katalitycznych; Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Recyklingu”; Rogów 2002.
 
9.
Ochelski S., Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych. WNT; Warszawa 2004.
 
10.
Oczoś K.E., Konstrukcje lekkie – istota, rodzaje, realizacja i zastosowanie. Cz. 1;Miesięcznik Naukowo-Techniczny Mechanik, nr 4, 2011.
 
11.
Vasiliev V.V., Morozov E.V.; Mechanics and Analysis of Composite Materials; Elsevier 2001.
 
12.
www.collano.com/e/markt/sandwich/index.php?navid=26 (dostęp: 27.03.2012).
 
13.
www.fibre-reinforced-plastic.com/2010/12/sandwichcomposite-and-core-material.html (dostęp: 21.03.2012).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top