PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
Łukasik T., Szubyrt M. Wytrzymałość zmęczeniowa konstrukcji spawanych – metody nowego podejścia. Seminarium: Zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji spawanych – projektowanie, wykonawstwo, badania. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Grudzień 2007.
 
2.
Sobaś M., Antkowiak T., Kalinowski D. Wózek lokomotywy 111E. Pojazdy szynowe 4/2013.
 
3.
Ferenc K. Spawalnictwo. Wydawnictwo Naukowo Techniczne. Warszawa 2013.
 
4.
EN 15085-1 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 1: Postanowienia ogólne.
 
5.
EN 15085-2 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -Część 2: Wymagania jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych.
 
6.
EN 15085-3 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 3: Wymagania konstrukcyjne.
 
7.
EN 15085-4 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 4: Wymagania produkcyjne.
 
8.
EN 15085-5 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 5:Kontrola, badania i dokumentacja.
 
9.
Strona internetowa: www.fronius.com (dostęp: 19.02.2014).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top