PL EN
 
 
REFERENCES (11)
1.
UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) / PHARE PL 012.05 Vademecum- Jak przygotować dokumentację techniczną? Warszawa, UOKiK, 2003.
 
2.
Pawlik M., Normalizacja kolejowa w świetle dyrektyw Unii Europejskiej o interoperacyjności. Zakopane, Materiały konferencyjne – Normy Europejskie w dziedzinie kolejnictwa. SITK,2004.
 
3.
Walczak M., Rola i zadania jednostek notyfikowanych w systemie zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów. Poznań, Materiały konferencyjne – Certyfikacja a wzrost zaufania do twoich wyrobów. UKIE (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej), 2003.
 
4.
Opaliński S., Znak CE jako potwierdzenie zgodności wyrobów z wymaganiami wynikającymi z dyrektyw UE nowego podejścia. Gdańsk – Nynashmnn, Materiały konferencyjne – konferencja szkoleniowa Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. 2003.
 
5.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami).
 
6.
Raczyński J., Instytucje unijne odpowiedzialne za transport kolejowy. Zasady tworzenia regulacji prawnych w Unii Europejskiej. Najwyższe unijne akty prawne w dziedzinie transportu kolejowego. Kraków, Zeszyty naukowo-techniczne SITK Oddział w Krakowie – Materiały konferencyjne Zeszyt Nr 61, 2004.
 
7.
Pawlik M., Dyrektywy o interoperacyjnosci kolei. Kraków, Zeszyty naukowo-techniczne SITK Oddział w Krakowie – Materiały konferencyjne Zeszyt Nr 61, 2004.
 
8.
Raczyński J., Specyfikacje techniczne interoperacyjności – podsystem tabor. Kraków, Zeszyty naukowotechniczne SITK Oddział w Krakowie – Materiały konferencyjne Zeszyt Nr 61, 2004.
 
9.
Mérindol R., Konformitätsbewertung von Eisenbahnprodukten in Europa. RAIL INTERNATIONAL Schienen der Welt, Dezember 2003.
 
10.
Pawlik M., Cejmer J., Zagadnienia interoperacyjności kolei w Unii Europejskiej. Warszawa – Zakopane SITKM Odział w Warszawie – Materiały konferencyjne – Spawalnictwo dróg szynowych w świetle dyrektyw i norm Unii Europejskiej.
 
11.
Durzyński Z., Techniczne specyfikacje interoperacyjności konwencjonalnych Kolei Europejskich. Pojazdy Szynowe nr 3/2003.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top