PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
Krawczyk J., Guzikowski D., Mockiewicz K.: Opracowanie wytycznych dla kabin maszynisty lokomotywy o prędkości 200 km/h w zakresie ergonomii kabiny i fotela maszynisty w powiązaniu z wymaganiami funkcjonalnymi. Opracowanie OR-7561. OBRPS-Poznań 1991.
 
2.
Krawczyk J., Guzikowski D.: Wytyczne do konstrukcji kabiny maszynisty spełniającej najnowsze wymagania ergonomiczne. Opracowanie OR-7803. OBRPS-Poznań 1994.
 
3.
Marciniak Z., Krawczyk J. Kabiny sterownicze nowoczesnych lokomotyw, ergonomia, bezpieczeństwo i warunki pracy obsługi. Materiały z Konferencji Ergonomia W Środkach Transportu. Warszawa, kwiecień 2000.
 
4.
Interfejsy Maszynista-Pojazd dla EMU/DMU, Lokomotyw i Napędnych wagonów osobowych - Funkcjonalne i systemowe wymagania związane ze współpracującymi Interfejsami Maszynista-Pojazd. Karta UIC-612 wyd.1 Paryż 2009.
 
5.
Ukształtowanie kabin maszynisty lokomotyw, wagonów silnikowych, zespołów trakcyjnych i wagonów sterowniczych. Karta UIC-651 wyd. 2 Paryż 2000.
 
6.
Dokumentacja Techniczno – Ruchowa lokomotywy spalinowej typu 303Da serii ST46 – Opis techniczny. Opracowanie 303Da 0159-1, IPS ”TABOR” Poznań, 06.2011.
 
7.
Marciniak Z., Michalak P.; Nowe oraz zmodernizowane układy i zespoły w modernizowanej lokomotywie spalinowej typu 303D serii SU46, Pojazdy Szynowe 2012, nr 1.
 
8.
Jacek Krawczyk: Modernizacja kabin sterowniczych pojazdów szynowych pod kątem współczesnych wymaga ergonomii, Politechnika Warszawska. Prace Naukowe. Transport - zeszyt 98, Środki i Infrastruktura Transportu.
 
9.
Krawczyk J. Baza Danych modeli 3D do wykorzystania w dokumentacji konstrukcyjnej modułowych projektów przyszłych lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Opracowanie OR-10205. IPS Poznań 2012.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top