PL EN
 
 
REFERENCES (10)
1.
Kalinowski D., Bezpieczeństwo przeciw wykolejeniu wózka towarowego Y25LSd1 na podstawie badań symulacyjnych, praca magisterska, Poznań 2012 r.
 
2.
Prud'homme A., Resistance of the Track to Lateral Loads Exerted by Rolling Stock, Revue Generale des Chemins de Fer, styczeń 1967.
 
3.
Tatara F., Sobaś J., Analiza geometrycznostatyczna biegu pojazdów szynowych na łukach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1967 r.
 
4.
PN-EN 14363:2007, Kolejnictwo. Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu. Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne.
 
5.
Karta UIC 518, Badania ruchowe i dopuszczenie pojazdów szynowych – Bezpieczeństwo jazdy – Obciążenie toru i własności dynamiczne, 2009 r.
 
6.
Karta UIC 530-2 Wagony towarowe – Bezpieczeństwo jazdy, 2008 r.
 
7.
Raport ORE/ERRI B55 Rp.8 – Prevention of derailment of goods wagon on distorted tracks, kwiecień 1983.
 
8.
2008/232/WE, Decyzja Komisji z dn. 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.
 
9.
2006/861/WE, Decyzja Komisji z dn. 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 
10.
2011/291/UE, Decyzja Komisji z dn. 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top