PL EN
 
 
REFERENCES (16)
1.
Michnowski Wł., Mierzwa J., Machała P., Uchroński P., Badanie kolejowych zestawów kołowych, materiały konferencji DEFEKTOSKOPIE 2011, 9 – 11 listopada 2011, Ostrawa, Czechy.
 
2.
111E-0116-3-1, Sprawozdanie z analizy wytrzymałości ramy wózka 111E, praca wewnętrzna IPS „Tabor” Poznań, niepublikowana, marzec 2012.
 
3.
OR-9670, Przegląd i badania rozwiązań technicznych stosowanych w lokomotywach elektrycznych na prędkość powyżej 200 km/h, praca wewnętrzna IPS „Tabor” Poznań niepublikowana, grudzień 2009.
 
4.
Dokumentacja konstrukcyjna wózka lokomtywowego typu 111E.
 
5.
UIC 505-1 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów, maj 2006.
 
6.
UIC 541-3 Hamulec. Hamulec tarczowy i jego zastosowanie. Ogólne warunki dopuszczenia okładzin hamulcowych, listopad 2006.
 
7.
PN-EN 10025-2:2005(U), Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –Część 2: Warunki techniczne dostawy stali niestopowych.
 
8.
PN-EN 10089:2005P, Stale walcowane na gorąco na sprężyny ulepszane cieplnie – Warunki techniczne dostawy.
 
9.
PN-EN 13261+A1:2011, Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Osie – Wymagania dotyczące wyrobu.
 
10.
PN-EN 13262+A2:2011, Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Koła – Wymagania dotyczące wyrobu.
 
11.
PN-EN 13715:2011+A1, Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Koła – Zarysy zewnętrzne wieńców kół.
 
12.
PN-EN 13749:2011, Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków.
 
13.
PN-EN 15085-1+A1:2013-09E, Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 1: Postanowienia ogólne.
 
14.
Materiały reklamowe firmy Bombardier Transportation.
 
15.
Materiały reklamowe firmy Siemens Mobility.
 
16.
Strona internetowa: www.wibropol.eu (dostęp: 17.10.2013).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top