PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
G r z y b A ., Symulacja komputerowa ruchu mechanizmów sprzęgieł odsuwnych, I Konferencja Nowe Technologie w nauczaniu na odległość, Koszalin–Osieki, 2005.
 
2.
Ma d e j J ., Projektowanie mechanizmów napędowych pojazdów szynowych, WKŁ, Warszawa 1988.
 
3.
O s i e c k i J ., Equations of vibrations and analisis of the dynamics loadings of a drive system with Alsthomtype couplings, Nonlin. Vibr. Problems, 10, 1969, s. 225-243.
 
4.
Ż y c z k o ws k i M ., R o m a n i s z y n Z ., Optymalizacja kinematyczna mechanizmu cięgłowego typu Alsthom, Archiwum Budowy Maszyn, Tom XVI, Kraków 1969.
 
5.
S a c h s K .,Elektrische Triebfahrzeuge, Springer– Verlag,Wien, 1973.
 
6.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego, Tulejka metalowo-gumowa, Rys. nr 4E091601-1-0, Poznań, 2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top