PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Badania materiałowe i wytrzymałościowe uszkodzonej osi nr 341 lokomotywy EP09-021 zgodnie z normą PN-93/K-91046, Politechnika Krakowska, Kraków, maj 2009.
 
2.
K o c a ń d a S., Zmęczeniowe niszczenie metali, WNT, Warszawa 1978.
 
3.
T u ł e c k i A., S o r o c h t e j M., Studium analityczne montażu koła z osią w zestawach kołowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, z. 7, Gliwice 1987.
 
4.
T a n a k a S., Hi r o s e F.: Fatique behavior of fretting cracks at the wheel seat of car axles, The Sixth International Wheelset Congress, Colorado Springs, October 1978.
 
5.
Ka rwa l a K., Ku l i k o w s k i H., T u ł e c k i A., Technologiczne problemy trwałości zestawów kołowych pod kątem przystosowania pojazdów szynowych do zwiększonych prędkości jazdy, Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 1991.
 
6.
B r o ś J., P a r t y ł a M., T u ł e c k i A., The kinds of wear and failures of bearing surface of interference joints wheel sats of rail vehicles, 3-rd Conference on Tribology, Budapest 1983.
 
7.
B ą k R., G r a j e k K., Z a c h a r s k i M., Metoda numeryczna analizy statycznej stanu naprężenia w kolejowych zestawach kołowych, Zeszyty Naukowe IPKM – Pol. Śląska, z. 27/61, Gliwice 1977.
 
8.
B r o ś J., T u ł e c k i A., Badania modelowe wytrzymałości zmęczeniowej elementów połączeń wciskowych w zestawach kołowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, z. 14, Gliwice 1989.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top