PL EN
 
 
REFERENCES (10)
1.
Traktat z Lizbony zmieniający traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający wspólnotę Europejską,.
 
2.
Dyrektywa Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości,.
 
3.
Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych,.
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie,.
 
5.
Dyrektywa Komisji 2011/18/UE z dnia 1 marca 2011r. zmieniająca załączniki II, V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 200857/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie,.
 
6.
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności dotycząca podsystemu „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (2008/232/WE),.
 
7.
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności dla podsystemu tabor kolejowy – tabor pasażerski” systemu kolei konwencjonalnych (2011/291/UE),.
 
8.
EN 15153-1; Kolejnictwo - Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów dużej prędkości -- Część 1: Sygnalizacja świetlna czoła i końca pociągu; Lipiec 2007,.
 
9.
EN 15153-2; Kolejnictwo - Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów dużej prędkości -- Część 1: Dźwiękowe sygnały ostrzegacze; czerwiec 2007.
 
10.
EN 50388; Zastosowania kolejowe. System zasilania i tabor. Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top