PL EN
 
 
REFERENCES (7)
1.
Tadeusz Płatek, Wojciech Mysiński, Waldemar Zając, „Przekształtnik podwyższający napięcie 600V/3000V DC dla dwusystemowych pojazdów trakcyjnych”. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie, SEMTRAK 2010, Zakopane, 14-16.10.2010.
 
2.
Wojciech Mysiński, Waldemar Zając, Grzegorz Skarpetowski, “Solutions of main circuit for double-system 3000Vdc/600Vdc rail vehicle”, rozdział nr 3 w monografii Modern Electric Traction – Vehicles, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ISBN:83-911669-6-1, Gdańsk 2009.
 
3.
Wojciech Mysiński, Waldemar Zając, Grzegorz Skarpetowski, „Rozwiązania obwodu głównego dla dwusystemowego pojazdu trakcyjnego 3000Vdc/600Vdc”, 9 th International Conference Modern Electric Traction 2009, Gdańsk.
 
4.
M. Kowalczewski, W. Mysiński, W. Zając. „Przekształtnik obniżający napięcie dla tramwaju dwusystemowego, badania symulacyjne i laboratoryjne”. VII Międzynarodowa Konferencja Nowoczesna Trakcja Elektryczna w Zintegrowanej Europie XXI wieku. (MET 2005). Warszawa 29.09.-01.10.2005, str. 185.
 
5.
M. Kowalczewski, W. Mysiński, W. Zając. „A stepdown multi-phase converter, based on IGBT technology, for traction applications”. 10th International Conference. EPE-PEMC 2002, 9-11.09. 2002 Cavtat-Dubrownik, Chorwacja.
 
6.
M.Steiner, H.Reinold “Medium Frequency Topology in Railway Applications”. EPE2007 Aalborg Denmark.
 
7.
M.Carpita, M.Pellerin, J.Herminjard. “Medium frequency transformer for traction applications making use of multilevel converter: Small scale prototype test results”. SPEEDAM 2006.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top