PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Kodeks UIC 530-2: Wagony towarowe - Bezpieczeństwo jazdy, Międzynarodowy Związek Kolei UIC, 2011.
 
2.
PN-EN 14363: Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych dla dopuszczenia (homologacji) pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne. PKN, Warszawa 2007.
 
3.
Medwid M.: Polski system transportu kolejowodrogowego (bimodalnego) typu TABOR, Wydawnictwo IPS “TABOR”, Poznań 2006.
 
4.
Madej J., Medwid M.: Modułowy system transportu naczep siodłowych na wózkach kolejowych w ruchu kombinowanym kolejowo-drogowym, Pojazdy Szynowe, IPS “TABOR”, Poznań 02/2013.
 
5.
Tomaszewski F., Medwid M., Nowaczyk T., Czerwiński J., „Cechy charakterystyczne „modułowego systemu transportu naczep drogowych” w odniesieniu do znanych systemów transportowych w ruchu intermodalnym kolejowo-drogowym”, Materiały konferencyjne: XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2014, Wrocław, Wojanów 2014.
 
6.
Madej J., Medwid M., Cichy R., Nowaczyk T., „Wybrane aspekty procesu tworzenia modelu modułowego systemu transportu naczep drogowych w ruchu kombinowanym ”, Materiały konferencyjne: XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2014, Wrocław, Wojanów 2014.
 
7.
Madej J., Medwid M., Stawecki W., „Konstrukcja newralgicznych węzłów krańcowego wózka w module kolejowego uformowania naczep drogowych”, Materiały konferencyjne: XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2014, Wrocław, Wojanów 2014.
 
8.
Medwid M., Łukaszewski K., Bryk K., „Symulacyjne komputerowe badania dynamiczne modułowego pojazdu do transportu kombinowanego, kolejowo-drogowego ”, Materiały konferencyjne: XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2014, Wrocław, Wojanów 2014.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top