PL EN
 
 
REFERENCES (5)
1.
K ą d z i o ł k a T., Wpływ struktury i dokładności wykonania członów na wrażliwość wag uchylnych, rozprawa doktorska, Akademia Techniczno - Humanistyczna, Bielsko – Biała 2006.
 
2.
M ł y n a r s k i T., Uogólniona metoda analityczna analizy kinematycznej mechanizmów płaskich, Monografia 168, Politechnika Krakowska, Kraków 1994.
 
3.
M ł y n a r s k i T., Kądziołka T., Romaniak K., Badanie wrażliwości kinematyczne układów hamulcowych wagonów kolejowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Transport, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
 
4.
M o r e c k i A., Knapczyk J., Kędzior K., Teoria mechanizmów i manipulatorów, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2002.
 
5.
Górowski M., Transport szynowy niezależna strona informacyjna,http://www.transportszynowy.pl....
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top