PL EN
 
 
REFERENCES (13)
1.
What the admission of Mega – Trucks would really mean for Europe. Facts and arguments. Publikacja informacyjna UIC, CER, EIM, UNIFE, ERFA. Paryż, czerwiec 2007.
 
2.
Kozmala M.; Ochrona klimatu poległa w walce ze wzrostem PKB, www.rp.pl/ekonomia.
 
3.
Medwid M., Cichy R.: Analiza porównawcza wybranych systemów transportu intermodalnego, Pojazdy Szynowe 1/2009.
 
4.
Karta UIC 505-1. Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. Wydanie 9 z 11. 2003r.
 
5.
Karta UIC 506. Reguły dotyczące zastosowania skrajni powiększonych GA, GB, GC. Wydanie z 01.01.1987r.
 
6.
[6 ]Decyzja komisji z dnia 28lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 
7.
Materiały firmy ZREMB.
 
8.
Materiały firmy Wielton.
 
9.
Jakubowski L.: Technologia prac ładunkowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 
10.
Kwaśniowski S., Nowakowski T., Zając M.: Transport intermodalny w sieciach logistycznych, Wrocław 2008.
 
11.
Medwid M., Cichy R.: Systemy transportu intermodalnego na tle wymagań skrajni kolejowej, XVIII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe - Katowice Ustroń 2008, materiały konferencyjne.
 
12.
Obliczenia skrajni pociągu bimodalnego – archiwum IPS.
 
13.
Medwid M., Cichy R.: Koncepcja wykorzystania techniki bimodalnej transportu do budowy autostrad. Pojazdy Szynowe 3/2009.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top