PL EN
 
 
REFERENCES (14)
1.
Gąsowski W., Piechowiak T.: Problemy przepływu powietrza w układzie hamulcowym pociągu. Pojazdy Szynowe, Nr 1/2003.
 
2.
Gąsowski W., Piechowiak T.: Matematyczny opis zjawisk zachodzących w układzie pneumatycznym hamulca pociągu. Pojazdy Szynowe, Nr 1/2004.
 
3.
Gąsowski W., Piechowiak T.: Simulation model of Train’s Main Brake Conduit. Archiwum Transportu. Nr 1, 2008, zgłoszony do druku.
 
4.
Grzesikiewicz W.: Badanie zjawisk dynamicznych w pociągu ze sprzęgami samoczynnymi. Rozprawa doktorska, Warszawa, 1975.
 
5.
Piechowiak T.: Wpływ wybranych parametrów układu hamulcowego na bezpieczeństwo jazdy pociągów towarowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań, 1985.
 
6.
Piechowiak T, Kaluba M.: Wpływ napełniania przewodu głównego wysokim ciśnieniem na proces luzowania pociągu. XIV Konf. Nauk. Pojazdy Szynowe 2000, Kraków 2000r.
 
7.
Piechowiak T.: Oddziaływanie przewodu głównego na pracę zaworu maszynisty hamulca pociągu. Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2002, XV Konferencja „Pojazdy Szynowe 2002”.
 
8.
Piechowiak T.: Modelowanie układu mechanicznego w urządzeniach pneumatycznych hamulca. Pojazdy Szynowe, Nr 3-4/2004.
 
9.
Piechowiak T.: Metoda matematycznego modelowania układu pneumatycznego hamulca pojazdu szynowego. Pojazdy Szynowe, Nr 3/2005.
 
10.
Piechowiak T.: Metody modelowania pracy zaworów rozrządczych pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe, nr 1/2006.
 
11.
Piechowiak T.: Weryfikacja modeli symulacyjnych pneumatycznego hamulca kolejowego pomiarami doświadczalnymi. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Politechnika Warszawska, Nr 2(61)/2006.
 
12.
Piechowiak T.: Opory mechaniczne występujące w cylindrze hamulcowym. Pojazdy Szynowe, Nr 3/2006.
 
13.
Piechowiak T.: Badanie i modelowanie procesów zachodzących w pneumatycznych układach hamulcowych pociągu. Politechnika Poznańska , Rozprawy, Nr 414, 2007r.
 
14.
Norma PN-76/M-34034. Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top