PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of tests of sound levels in the passenger space of the EN57 series electric multiple unit (EMU) during standstill, starting-up, running and braking. The tests were carried out on the basis of the author’s test methodology based on the PN-EN ISO 3381 standard: Railway applications. Acoustics. Measurement of noise inside rail vehicles. The tests were carried out on the railway line No. 250 from the Gdańsk Śródmieście stop to the Rumia station. The aim of the tests was to assess the acoustic climate in the passenger space of the EN57 series electric multiple unit of the Tricity fast urban railway of S2 line Gdańsk Śródmieście - Rumia. The results of the carried out analysis showed places potentially threatened with higher noise levels than others and the impact of these sound levels on passengers using public transport such as the EN57series EMU in the Tricity.
 
REFERENCES (12)
1.
Grupa PKP – Raporty Roczne 2005 – 2019.
 
2.
Kirpluk M.: Podstawy akustyki, Warszawa, 2012.
 
3.
Licow R.: Ocena uszkodzeń powierzchni tocznej szyn kolejowych za pomocą zjawisk wibroakustycznych, Praca doktorska, Politechnika Poznańska, 2018.
 
4.
Orczyk M.: Analiza hałasu wewnętrznego autobusów komunikacji miejskiej, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, 2018.
 
5.
Orczyk M., Tomaszewski F.: Klimat akustyczny w wybranych typach tramwajów na postoju, Czasopismo techniczne, Politechnika Krakowska, 2012.
 
6.
Orczyk M., Tomaszewski F.: Porównanie hałasu panującego we wnętrzu wybranych typów pojazdów szynowych podczas jazdy, Politechnika Poznańska, Pojazdy szynowe 3/2014.
 
7.
PN-EN ISO 3381: Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych.
 
8.
Regulamin sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.
 
9.
Brüel & Kjær, www.bruel.com.pl.
 
10.
Magazyn Hi-Fi, www.hifi.pl.
 
11.
TRANSPORT SZYNOWY, www.transportszynowy.pl.
 
12.
Wikipedia Modernized, www.wikiwand.com.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top