PL EN
 
 
REFERENCES (7)
1.
Norma ISO 2631-1:Mechanical vibration and shock. Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part 1: General Requirements. Second edition 1997-05-01.
 
2.
Polska Norma PN-91/S-04100. Drgania. Metody badań i oceny drgań mechanicznych na stanowiskach pracy w pojazdach.
 
3.
ГОСТ 12.1.012.90. Вибрационная безопасность. Общие требования. М.: Издателство стандартов,1990.
 
4.
Hyuk Kim, Yong-San Yoon. :Semi-Active Suspension with Preview Using a Frequency-Shaped Performance Index. Veh. Syst. Dyn,24 (1995).
 
5.
Савелев Ю.Ф. Кресло машиниста электровоза с эффективной виброзащитной подвеской. Новые технологии – железнодорожному транспорту. Межвузовский сборник научных трудов. Омский Госудaрственный Университет Путей Сообщения, Омск, 2002.
 
6.
Cisowski T.: Optymalne sterowanie układów wibroizolacji pojazdów szynowych w obecności zakłóceń nieokreślonych. Pojazdy Szynowe Nr 4/2005.
 
7.
Cisowski T.: Efektywny wibroizolator siedziska maszynisty. Pojazdy Szynowe Nr 1/2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top