PL EN
 
 
REFERENCES (18)
1.
Belier N.: Der ICE 3 im internationalen Einsatz. ETR- Eisenbahntechnische Rundschau Nr 50, 7/8 2001.
 
2.
Gąsowski W., Sobaś M.: Nowoczesna skrajnia pojazdów kolejowych. Wyd. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR. Poznań 2005.
 
3.
Gąsowski W., Sobaś M.: O pewnych możliwościach zastosowania koncepcji probabilistycznej skrajni kinematycznej pojazdów szynowych . Pojazdy Szynowe Nr 4/1999;3-4/2000; 2i4 /2001; 1i4/2002.
 
4.
Ernst J.: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch den Einsatz breiter Züge im SPNV. ETREisenbahntechnische Rundschau 1/2 2001.
 
5.
Sobaś M.: O pewnych możliwościach zastosowania koncepcji probabilistycznej skrajni kinematycznej pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe Nr 1/2000 i 3/2001.
 
6.
Stier G.: Die kinematische Fahrzeug- und Lichtraum-Geometrie. Systematik und Auswirkungen im Bereich der deutschen Eisenbahnen auf der Grundlage der geänderten Eisenbahn-Bau- und Betriebs-Ordnungen bzw. Verordnungen. ZEV+DET Nr.7 Glasers Annalen 07/ 1992.
 
7.
DB AG: Seitenwindgefahr für schnelle Reisezüge?. Eisenbahningeniuer 10/2002.
 
8.
Karta UIC 432: Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. Wydanie 11. 09/2006.
 
9.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. Wydanie 10. z 05.2006.
 
10.
Karta UIC 505-4: Wpływ zastosowania skrajni kinematycznych, określonych w karcie 505 na rozmieszczenie budowli w stosunku do torów i na tory między sobą. Wydanie 3. z dnia 01.01.1977 ze zmianą z dnia 01.01.1988.
 
11.
Karta UIC 505-5: Wspólne podstawowe warunki dla kart 505-1 do 505-4. Komentarz o przygotowaniu tych kart i przepisy ich dotyczące. Wydanie 2. z 1.01.1977 ze zmianą z 1.01.1993.
 
12.
Karta UIC 506: Przepisy dla zastosowania skrajni powiększonych GA, GB i GC. Wydanie 1. z 01.01.1987 ze zmianą 4. z dnia 1.01.1996.
 
13.
Karta UIC 508-2: Urządzenia do czyszczenia i parkowania w stanie gotowości do pracy dla pojazdów transportu pasażerskiego. Wydanie 1. z dnia 01.01.1994.
 
14.
Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. Wydanie 3. z 08.2005.
 
15.
Karta UIC 660: Przepisy dotyczące zapewnienia technicznej kompatybilności dla pociągów do stosowania dużych prędkości. Wydanie 2. z 08.2002.
 
16.
PN-69/ K-02057. Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.
 
17.
Przepisy EBO- Eisenbahn - Bau- und Betriebsordnung. Bundesgesetzplatz 1967.
 
18.
Raport ERRI B 176/DT 278: Wpływ przemieszczenia poprzecznego belki bujakowej na profile pojazdów ( ang.: „Influence of lateral swing bolster play on vehicle profiles”) . Utrecht, maj 1993.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top