PL EN
 
 
REFERENCES (4)
1.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2006/861/WE - Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotyczącą technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, zwany potocznie TSI "Tabor – wagony towarowe" – 2006 r.;.
 
2.
Sitarz M., Mańka A.: Badania aerodynamiczne lokomotyw a termodynamika układu koło kolejowe – klocek hamulcowy, I Ogólnopolska konferencja naukowo – techniczna Modernizacja taboru szynowego, Tarnowskie Góry 2012;.
 
3.
Sitarz M., Mańka A., i inni. Sprawozdanie roczne pracy badawczej N509 19784, nr PBU-11/RT4/2011 pt.: „Optymalizacja konstrukcji układu hamulcowego pojazdu szynowego z uwzględnieniem sprzężenia zjawisk mechanicznych, termicznych i aerodynamicznych”, luty 2012 r;.
 
4.
Mańka A. Sitarz M. "Analiza zjawisk mechanicznych i termicznych zachodzących w układzie koło kolejowe - klocek hamulcowy" – Monografia, Wydawnictwo - Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Katowice 2011 rok.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top