PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
Sobaś M.: Trójkąty hamulcowe nowej generacji dla wagonów towarowych. Pojazdy Szynowe nr 3/2010.
 
2.
Volk W.: Statystyka stosowana dla inżynierów. WN-T Warszawa. 1965.
 
3.
Karta UIC 543: Hamulec. Przepisy dotyczące wyposażenia wagonów. 13-te wydanie ze stycznia i kwietnia 2007.
 
4.
Karta UIC 832: Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów trakcyjnych i wagonów.
 
5.
Karta UIC 833: Warunki techniczne na dostawę trójkątów hamulcowych. 3-cie wydanie z lutego 2004.
 
6.
PN-91/K-88176: Wagony towarowe. Trójkąty hamulcowe.
 
7.
Zagadnienie UIC 6-110. Zwalczanie hałasu. Zabudowa wstawek z tworzyw kompozytowych. Wytyczne zastosowania V-BKS (LL))-9 te wydanie.
 
8.
Zastosowanie wstawek klocków hamulcowych z tworzyw sztucznych (V-BKS). Katalog Uszkodzeń. 2-gie wydanie z 14.10.2009.
 
9.
Przepisy TSI: Decyzja komisji dotycząca specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych z dnia 26 lipca 2006 r. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top