PL EN
 
 
REFERENCES (18)
1.
Marciniak Z., Merkisz J., Pielecha I., Pielecha J.: Mobilne stanowisko do badań emisji składników toksycznych spalin silników spalinowych. Pojazdy Szynowe, nr 3/2002.
 
2.
Marciniak Z., Pielecha I.: Możliwości poprawy parametrów ekologicznych silników dla naprawianych i modernizowanych lokomotyw spalinowych. Pojazdy Szynowe, nr 2/2004.
 
3.
Marciniak Z., Pielecha I.: Sprawozdanie z oceny silnika spalinowego lokomotywy V200 (ST44) w zakresie emisji składników toksycznych spalin. Opracowanie SB-2252. Praca IPS „Tabor”. Poznań 2004.
 
4.
Marciniak Z., Pielecha I.: Sprawozdanie z badania emisji składników toksycznych spalin silnika 5D49 lokomotywy spalinowej BR232. Opracowanie SB-2259, Praca IPS „Tabor”. Poznań 2005.
 
5.
Marciniak Z., Pielecha I.: Sprawozdanie z badania emisji składników toksycznych spalin silnika lokomotywy spalinowej EM62-001. Opracowanie SB-2278, Praca IPS „Tabor”. Poznań 2005.
 
6.
Marciniak Z., Pielecha I.: Sprawozdanie z badania emisji składników toksycznych spalin silnika lokomotywy spalinowej M62-0161. Opracowanie SB-2284, Praca IPS „Tabor”. Poznań 2006.
 
7.
Marciniak Z., Pielecha I.: Sprawozdanie z badania emisji składników toksycznych spalin silników 5D49 i CAT3606 lokomotyw spalinowych BR231/BR232. Opracowanie SB-2285, Praca IPS „Tabor”. Poznań 2006.
 
8.
Pielecha I., Czerwiński J.: Sprawozdanie z badania emisji składników toksycznych spalin silnika lokomotywy spalinowej V200 (ST44- M62) nr 1241. Opracowanie SB-2275. Praca IPS „Tabor”. Poznań 2005.
 
9.
Pielecha I., Czerwiński J.: Sprawozdanie z badania emisji składników toksycznych spalin silnika lokomotywy spalinowej SM42 nr 2508. Opracowanie SB-2277, Praca IPS „Tabor”. Poznań 2006.
 
10.
Pielecha I., Pielecha J.: Tendencje w przepisach dotyczących emisji związków toksycznych przez silniki spalinowe pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe, nr 1/2005.
 
11.
Raczyński J.: Ograniczanie emisji spalin z silników kolejowych w prawie unijnym. Technika Transportu Szynowego 2004, nr 7/8.
 
12.
Karta UIC 624 Badanie emisji gazów wydechowych silników spalinowych trakcyjnych. Wyd. 2 z kwietnia 2003.
 
13.
Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the council z 16.12.1997, wydane 27.02.1998.
 
14.
Directive 2004/26/EC of the European Parliament and of the council z 21.04.2004.
 
15.
Raport ORE B13 Rp. 22, Dopuszczenie do eksploatacji oraz utrzymywanie silników spalinowych. Graniczne wartości emisji składników toksycznych spalin silników spalinowych. Utrecht, kwiecień 1978 r.
 
16.
Norma PN-EN ISO 8178-1, Silniki spalinowe tłokowe. Pomiar emisji spalin. Pomiar emisji składników gazowych i cząstek stałych na stanowisku badawczym. Wyd. styczeń 1999.
 
17.
Norma PN-EN ISO 8178-4, Silniki spalinowe tłokowe. Pomiar emisji spalin. Cykle badawcze silników o różnym zastosowaniu. Wyd. styczeń 1999.
 
18.
Karta UIC 623-2, Badania homologacyjne silników spalinowych pojazdów napędowych. Wyd. 3 z kwietnia 2005.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top