PL EN
 
 
REFERENCES (18)
1.
Hondius H.: Rotterdam bestellt RandstadRailzüge. Stadtverkehr 7/8 2005.
 
2.
Hubacher W., Scheiber P.: Entgleisungsdetektion beim Rollmaterial der SBB. Schienen der Welt. 11/2000.
 
3.
Wolter W.: Kollisionssicherheit- ein Qualitätsmerkmal der passiven Sicherheit der Schienenfahrzeuge. ZEV+DET. Glassers Annalen 9/10 2001.
 
4.
Wolter W.: Kollisionssicherheit von Stadt-und Strassenbahnen . Entwicklung der passiven Sicherheit leichter Nahverkehrsfahrzeuge. EI- Eisenbahningenieur 2.2002.
 
5.
Wolter W.: Kollisionssichere Schienenfahrzeuge. Empfehlungen für Hersteller und Betreiber. ZEVRail Glassers Annalen Nr. 128 2004. Tagungsband SFT Graz 2004.
 
6.
Zehnder J.: Über die Crashsicherheit von Aluminium-Wagenkasten. ZEV+DET Glassers Annalen Nr.125 9/10 2001.
 
7.
Dokument techniczny. American Public Transportation Association: APTA SS-C&S034-99. Standard for the Design and Construction of Passenger Railroad Rolling Stock.
 
8.
Dokument techniczny. Department of Transformation. Federal Railroad Administration. 49CFR Part 216 et al. Passenger Equipment Safety Standard. Finale Rule.
 
9.
Karta UIC 432: Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. 10-te wydanie z 10.2005.
 
10.
Karta UIC 526-1: Wagony towarowe. Zderzaki o skoku 105 mm. 2-gie wydanie z 1.07.1998.
 
11.
Karta UIC 529:Wagony towarowe. Amortyzatory hydrodynamiczne o dużym skoku. Warunki techniczne. 1-sze wydanie z 1.01.1978.
 
12.
Karta UIC 566: Obciążenia pudeł wagonów pasażerskich i ich części dobudowanych. 3-cie wydanie z 1.01.1990.
 
13.
Karta UIC 571-2: Wagony towarowe zunifikowane. Wagony towarowe wózkowe ogólnego przeznaczenia. Charakterystyki. 6-te wydanie z 02.2001.
 
14.
pr EN 15 227:Kolejnictwo. Wymagania odporności na zderzenia nadwozi pojazdów szynowych. (Railway applications. Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies). kwiecień 2005.
 
15.
Raport ERRI B 205 Rp.1: Analiza statystyczna bazy danych dotyczącej wypadków. Sponsor: Komisja Transportu Osobowego. (Statistical Analysis Accidents Database. Sponsoring body: UIC Passenger Commision).
 
16.
RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. Aneks 1 do załącznika B konwencji ( Umowy) o międzynarodowym przewozie towarów kolejami (CIM). Grupa PKP-Przewozy Towarowe CARGO. Wyd. 01.07.2001.
 
17.
Schlussbericht ERRI B12/Rp.17 (8-me wydanie): Program prób wagonów towarowych z podwoziem i strukturą wagonu ze stali ( które nadają się do zabudowy sprzęgu pracującego na rozciąganie i na ściskanie) i których wózki mają ramę stalową.(Versuchsprogramm für Güterwagen mit Untergestell und Wagenkasten aus Stahl (die für den Einbau der Automatischen Zug-Druck Kupplung geeignet sind) und deren Drehgestelle mit stählernem Drehgestellrahmen). Utrecht , kwiecień 1997.
 
18.
UIC-CTR Dokument: SAFETRAIN. Bezpieczeństwo przed zderzeniami pociągów dla Europy. Wnioski końcowe i zalecenia. ( SAFETRAIN. Zug-Kollisionssicherheit für Europa. Schlussfolgerungen und Empfehlungen). Paryż, lipiec 2001.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top