PL EN
 
 
REFERENCES (14)
1.
Karta UIC 510-1: Wagony towarowe. Układ biegowy-Normalizacja.
 
2.
Karta UIC 510-3: Wagony towarowe. Badania stanowiskowe ram 2 i 3 osiowych wózków wagonów towarowych. 4-te wydanie z października 2002 i kwietnia 2004.
 
3.
Karta UIC 893: Warunki prowadnicowe dla dostawy blach na płyty prowadnicowe ze stali manganowej. 2-gie wydanie z czerwca 2004.
 
4.
Karta UIC 897-13: Warunki techniczne dla kontroli jakości złącz spawanych części pojazdów ze stali. Wydanie 2 ze stycznia 1993.
 
5.
PN-EN 10204: Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
 
6.
PN-EN 13749:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków.
 
7.
PN-EN ISO 6892-1:2010: Metale. Próba rozciągania. Część 1:Metoda badania w temperaturze pokojowej.
 
8.
PN-EN 15085-1:2007: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – część 1:Postanowienia ogólne.
 
9.
PN-EN 15085-2:2007: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych-część 2:Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych.
 
10.
PN-EN 15085-3:2007: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych-część 3: Wymagania konstrukcyjne.
 
11.
PN-EN 15085-4:2007: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowe-część 4:Wymagania produkcyjne.
 
12.
PN-EN 15085-5:2007: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – część 5: Kontrola, badania i dokumentacja.
 
13.
Raport ORE/ERRI B12 Rp.17.Wydanie 8: Program prób dla wagonów z podwoziem i strukturą wagonu ze stali, nadających się do zabudowy automatycznego sprzęgu cięgłowo-zderznego oraz wózków z ramą stalową.” Utrecht, lipiec 2012.
 
14.
TSI „Wagony towarowe” dodatek D, dokument nr C (2006), 3345, obowiązuje od 1.01.2014 Dz.U.UE nr 104 z 12.04.2013.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top