PL EN
 
 
REFERENCES (4)
1.
PN-EN 14363: Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych dla dopuszczenia (homologacji) pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne. PKN, Warszawa 2007.
 
2.
Kodeks UIC 530-2: Wagony towarowe - Bezpieczeństwo jazdy, Międzynarodowy Związek Kolei UIC, 2011.
 
3.
Medwid M.: Polski system transportu kolejowodrogowego (bimodalnego) typu TABOR, Wydawnictwo IPS “TABOR”, Poznań 2006.
 
4.
Madej J., Medwid M.: Modułowy system transportu naczep siodłowych na wózkach kolejowych w ruchu kombinowanym kolejowo-drogowym, Pojazdy Szynowe, IPS “TABOR”, Poznań 02/2013.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top