PL EN
 
 
REFERENCES (4)
1.
Guzowski S.: Analiza zużycia frettingowego w połączeniach wciskowych na przykładzie osi zestawów kołowych pojazdów szynowych. Monografia 284, wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.
 
2.
Neyman A.: Fretting w elementach maszyn. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.
 
3.
Suwalski R.: System samoczynnej zmiany rozstawu kół pojazdów szynowych. Monografia 154, wyd. AGH Kraków, 2006.
 
4.
Waterhouse R.B.: Fretting fatigue. Applied Science Publishers Ltd., London, 1981.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top